S predlogom novele zakona se, kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal minister Medved, krepi neodvisnost in strokovnost Državne revizijske komisije in učinkovitost pravnega varstva večjih projektov, predvsem s področja infrastrukture. "V zadnjem času se želi v javnosti ustvariti vtis, kako je pri nas vse narobe na področju javnega naročanja. Podatki ne pritrjujejo temu," je zagotovil Medved.

V Sloveniji imamo na leto več kot 6000 javnih naročil, skupaj vrednih okrog pet milijard evrov. Samo v dveh odstotkih oz. manj kot 300 primerih ti postopki končajo s pritožbo na Državni revizijski komisiji. Polovica pritožb se nanaša na velike projekte, vredne več kot 10 milijonov evrov. Večinoma gre za infrastrukturne projekte.

Predlog novele zakona bo, kot je dejal minister, zaostril odgovornost naročnikov, ponudnikov in komisije. "Ne gre za interventni zakon, temveč uveljavitev večje odgovornosti in večjo učinkovitost pravnega varstva, pa tudi hitrejše postopke javnega naročanja," je pojasnil. Ena glavnih novosti je spremenjen postopek imenovanja članov Državne revizijske komisije, s spremembami pa Slovenija sledi priporočilom Evropske komisije.

Preverjanje strokovnosti članov Državne revizijske komisije

"Državna revizijska komisija je bila doslej imenovana po relativno hitrem postopku, brez poglobljenega preverjanja strokovnosti članov komisije - čeprav ne trdim, da so člani sedaj nestrokovni - zato se nam je zdelo prav, da gredo kandidati za člane komisije skozi strokovno sito, da imajo zadostne kompetence in izkušnje na področju javnega naročanja," je pojasnil Medved.

Predlog novele uvaja strokovno komisijo, sestavljeno iz članov sodnega sveta, ki bo preverila usposobljenost kandidatov, nato pa bodo kandidate potrdili še v DZ. Število članov državne revizijske komisije bodo povečali iz pet na sedem, kar bo pripomoglo k hitrejšemu odločanju. "S tem se bo lahko povečal nabor strokovnosti, saj ima komisija zelo zahtevne dileme, ki potrebujejo obravnavo članov z različnih strokovni področij," je dejal minister.

Pri velikih projektih prednostno odločanje

O velikih projektih, vrednih več kot 10 milijonov evrov, bo komisija odločala prednostno. "Tudi to bo pospešilo same postopke, tudi v velikih infrastrukturnih projektih. Pred komisijo bo mogoča tudi ustna obravnava za razjasnitev morebitnih nejasnosti," je dodal. Predlog novele zakona preprečuje podvajanje zahtevkov za odločanje na Državni revizijski komisiji, ko se lahko ponudniki venomer pritožujejo na določeno odločitev.

Še ena instanca

Pomembna novost je tudi uvajanje pravnega varstva na drugi stopnji - upravnem sodišču. "Po razpravi je prevladalo mnenje, da ne more biti nad odločbami Državne revizijske komisije samo modro nebo. Da mora biti nekdo, ki lahko odloča o postopkovnih odločitvah komisije," je orisal minister. Na vprašanje, ali ne bo to pravzaprav podaljšalo postopkov, je dejal, da se veliko dlje, kot se pri nas vlečejo nekateri postopki, pravzaprav ne morejo.

"Želimo, da DZ jeseni sprejme zakon. Predlagana novela sicer ni čarobna paličica, ki bo pognala infrastrukturne projekte, bo pa dobra osnova za naprej," je dejal. Spremembi zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja bo sledila še sprememba zakona o javnem naročanju. Minister Medved pričakuje, da bo zaradi sprememb morda sprva nekoliko več pritožb, na dolgi rok pa pričakuje trend padanja. "Pritožb pa se z zakonom ne da prepovedati, to je stvar kulture javnega naročanja," je dejal in dodal, da bi se ponudniki namesto vlaganja neskončnih pritožb lahko kdaj raje vprašali, zakaj njihova ponudba ni bila dovolj konkurenčna.