Po zakonu jim pripada 40 dni dopusta in regres in ob vsem trdem delu je prav, da ju izkoristijo. A tako v podjetjih v državni upravi kot v državnem zboru imamo bolj in manj »pridne« uslužbence. Naredili smo kratek pregled, kdo so tisti, ki so se pridno udeleževali sej, v njih sodelovali in na koncu glasovali, in kdo se je v veliki dvorani našega parlamenta oglasil le sem ter tja in se raje posvečal drugim aktivnostim.

Pridno sedijo v klopeh

Spletna stran Parlameter ponuja precej natančen vpogled v delo poslank in poslancev. Pa začnimo pri tistih najbolj pridnih; na čisto vseh glasovanjih sta bili navzoči le poslanka NSi Tadeja Šuštar in poslanka SD Meira Hot. Podatki kažejo tudi, da je bila več kot polovica poslancev in poslank prisotna na več kot devetdeset odstotkih sej državnega zbora, na katerih se je glasovalo. Če pogledamo še na drugi konec, kjer se nahajajo tisti, ki težko zdržijo v monotonem vzdušju velike dvorane na Šubičevi ulici, ugotovimo, da bomo tam bolj poredko videli plemenitega Zmaga Jelinčiča, na glasovalnih sejah je bil namreč prisoten le 44-odstotno. Tudi Violeta Tomič se s podatkom o prisotnosti ne more ravno pohvaliti, saj se je udeležila le 47,3 odstotka glasovanj na sejah državnega zbora. Na manj kot polovici glasovanj je bila prisotna tudi Iva Dimic iz NSi.

Predlogi, vprašanja in rekorderji

A če poslanke in poslanci niso prisotni na glasovanjih, še ne pomeni, da niso delavni. Zmago Jelinčič je tako vložil kar 155 poslanskih vprašanj in pobud ter po tej aktivnosti zaostaja le za Francem Trčkom iz Levice, ki jih je zmogel kar 168. Omenjena predstavnika sta tudi edina, ki sta v tem mandatu vložila že več kot sto pobud in vprašanj. V tej kategoriji sicer najdemo kar 26 izvoljencev, ki so vložili manj kot pet pobud oziroma vprašanj, in sedem takih, ki niso vložili niti enega, med njimi, zanimivo, tudi Janeza Janšo. Če boste spremljali dogajanje v našem hramu demokracije in pogledali proti govorniškemu odru, je največja verjetnost, da boste tam zagledali poslanca Desusa Branka Simonoviča, ki se v povprečju oglasi kar 35-krat na sejo. Da ni važno, kolikokrat se oglasiš, ampak koliko govoriš, pa meni Žan Mahnič, mlada moč SDS, ki vodi na lestvici števila izgovorjenih besed. Kolegom in kolegicam v parlamentu, svojim volivcem in volivkam ter ostalim državljanom Slovenije jih je namenil, reci in piši, kar 406.930.

Neopravičeni izostanki

A če se vrnemo zgolj k prisotnosti v državnem zboru. Poslanci in poslanke so izvoljeni predstavniki ljudstva, in tudi če se sej ne udeležujejo, mandata ne morejo izgubiti. V zakonu o poslancih je zapisano, da je udeleževanje sej državnega zbora in njegovih delovnih teles njihova dolžnost. Poslanka ali poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa, mora o tem pravočasno obvestiti predsednika državnega zbora oziroma predsednika delovnega telesa ter navesti razloge, zakaj se ne bo mogel udeležiti seje. A v nadzor, kdo je na seji in kdo ne, v državnem zboru ne vlagajo prav veliko napora. Pristojna služba državnega zbora ugotavlja le neopravičene odsotnosti s sej, ki se ugotavljajo, če pride do prekinitve seje ob tretjem ugotavljanju navzočnosti zaradi nesklepčnosti. Za dneve neopravičene odsotnosti s seje državnega zbora ali seje delovnega telesa poslanki ali poslancu ne pripadajo plača, regres za prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela. Skupne udeležbe oziroma neudeležbe posamezne poslanke ali poslanca na sejah in sejah delovnih teles pa pristojni ne spremljajo. Kot so nam še sporočili iz državnega zbora, v tem mandatu še niso ugotovili neupravičenih izostankov s sej.