Kot je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil Goran Zrnić iz svetovalnice, gre za 10 delavcev, ki so delali v podjetjih Gozd servis, Les-MA in Harko Mujkić s.p.

Delavci, med njimi sekači in vozniki, so konec junija od nadrejenih dobili navodila, naj gredo za določen čas domov v BiH. Ko so se vrnili v objekt delodajalca v Beli krajini, kjer so bili nastanjeni v slabih higienskih razmerah, so bila vrata zaklenjena, njihove osebne stvari - pri čemer jih je več manjkalo - pa so jih čakale zunaj v vrečkah za smeti. Delodajalec jim je dejal, da jih ne potrebuje več in naj se znajdejo po svoje.

Po pomoč so se obrnili na svetovalnico, kjer se je izkazalo, tako Zrnić, da so jim bile kršene številne pravice. Nekateri so delali krepko prek osem ur dnevno, po urnih postavkah, a brez plačanih nadur, dopusta in bolniške, brez regresa in plačilnih list. Plače niso bile skladne z dogovorom, deloma so bile izplačane na roko.

S pomočjo svetovalnice so oddali prijavo na Inšpektorat RS za delo, odprli bolniški stalež in zamenjali naslov bivanja v Sloveniji. S tem so seznanili tudi delodajalca in tako izpolnili obveznosti po pogodbah o zaposlitvi. Delodajalec je kljub temu začel postopek odpovedi, in sicer iz krivdnega razloga, domnevne neupravičene odsotnosti z delovnega mesta.

Po Zrnićevih besedah so zato takoj ukrepali. Za dva delavca, zaposlena na podlagi sporazuma Slovenije in BiH, so delodajalcu po pošti uspešno vročili izredni odpovedi, za ostale pa redne odpovedi delovnega razmerja.

Delavci so nato od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) dobili sporočilo, da so bili odjavljeni iz zavarovanja na podlagi delodajalčevih izrednih odpovedi. Na ZZZS so le stežka prišli do dokazil, potrebnih za odjavo, ko so dobili vpogled, pa so ugotovili, da so ta povsem pomešana.

Zavod deloval nezakonito

Laura Orel iz svetovalnice je pojasnila, da so bili med njimi tako njihovi kot delodajalčevi dokumenti, a nobenega ustreznega potrdila o vročitvi odpovedi delavcem. Poleg tega se datumi niso skladali, izredne odpovedi je delodajalec datiral s 15. julijem, obvestila o njih, obešena na oglasni deski, ki jih je predložil kot dokazilo za odjavo, pa z 8. julijem.

ZZZS ni upošteval, da mora delodajalec izredno odpoved vročiti delavcu, in da je zgolj njena objava na oglasni deski mogoča le v primeru, ko naslov delavca ni znan ali nima stalnega prebivališča v Sloveniji, je dejala Orlova. Za nameček je ZZZS delavce iz zavarovanja odjavil za mesec dni nazaj, in to na drug dan, kot je predlagal delodajalec, je dodala.

ZZZS ne razume osnov, izgovorov, da nimajo ustreznih kadrov, pa ne moremo sprejeti, je navedel Zrnić. "Njihova vodila niso strokovna, ne upoštevajo zakonodaje," je bil oster. "Vedejo se, kot da gre za neko stvar, ne pa živega človeka z družino, težavami, stroški," je nadaljeval.

Delavci bodo zaradi domnevno nezakonitega prenehanja delovnega razmerja vložili tožbe, vodja svetovalnice Goran Lukić pa je že napovedal tudi boj za odpravo "sistematičnega vzorca šlamparije" na ZZZS. "Naj se nad ZZZS izvede nadzor, revizija vseh tovrstnih postopkov in sprožijo postopki, ki bodo ugotovili objektivno sistemsko odgovornost, da ne bodo dejali le, da je kriv 'eden tam'. Gre za več kot to," je prepričan.

V svetovalnici so nezadovoljni tudi, ker še vedno čakajo na ukrepe inšpektorata za delo.

Za piko na i pa tudi ne morejo razumeti, kako je mogoče, da je podjetje Gozd servis, ki je vpisano v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami in uradno za pet let, do 1. maja 2023, izključeno iz javnih naročil, od upravljalca državnih gozdov, družbe Slovenski državni gozdovi, med majem 2018 in julijem 2019 prejelo skoraj dva milijona evrov javnih sredstev.