V nekem podjetju v industrijski coni v Tržiču v goriški pokrajini je prišlo do izpusta radioaktivnega materiala. Tri zaposlene so morali prepeljati v bolnišnico. 

Puščala naj bi naprava za gamografijo, izšel pa naj bi radioaktivni iridij 192. Pri tem so bili trije delavci izpostavljeni radiaciji. Dva so odpeljali v bolnišnico v Gorici, enega pa v bolnišnico v Ravenni. Njihovo stanje naj bi bilo dobro, pristojne oblasti pa tudi zagotavljajo, da ni nevarnosti za prebivalstvo. 

Na območju nesreče so posredovali gasilci in policija, pa tudi specializirana enota za jedrsko in radiološko posredovanje, ki so potem izključili nevarnost kontaminacije okolja.