Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer je potekal usklajevalni sestanek, so se srečanja udeležili državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Jože Podgoršek, državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver ter predstavniki Lovske zveze Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.

"Obe ministrstvi ter ostali udeleženci današnjega sestanka se zavedajo resnosti trenutne situacije. Zaradi ponavljajočih se napadov volkov ter zaradi nujnosti čim hitrejšega odvzema volka iz okolja, kjer je to potrebno oz. kjer je odvzem (lov) volka dovoljen s strani Zavoda RS za varstvo narave, je bil na današnjem sestanku sprejet sklep, da se za pomoč lokalnim lovskim družinam pri odvzemu volka zagotovi pomoč intervencijske skupine zavoda za gozdove," so poudarili.

Ob tem so na kmetijskem ministrstvu dodali, da so začeli s postopkom spremembe uredbe za povečanje deleža sofinanciranja zaščitnih ukrepov (električne ograje). Spremenjena uredba naj bi bila sprejeta do konca leta, stopnja sofinanciranja pa bo predvidoma od 50 do 90 odstotkov, medtem ko je zdaj stopnja sofinanciranja od 30- do 50-odstotna.

Volkovi so do konca junija po podatkih zavoda za gozdove napadli 516 živali: 435 glav drobnice, 30 govedi, 30 konj, dva osla, 17 drugih domačih živali in še dve drugi živali. To je več kot dvakrat toliko kot lani v tem času. Volkovi so namreč do konca junija lani napadli 243 živali: 207 glav drobnice, 26 govedi, šest konj, dva osla in dve drugi domači živali.

V luči vse pogostejših napadov volkov na rejne živali je sindikat kmetov za soboto napovedal protest s sloganom Slovenija ne bo zverinjak!, podporo shodu so že napovedali v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), Zadružni zvezi Slovenije ter v političnih strankah SLS in NSi.