Kot so danes sporočili s šentjurske občine, so po dolgih letih 1. junija letos vendarle dočakali omejitve vožnje težkega tovornega prometa izven avtocestnega omrežja, a so bile že z avgustom dodatno sprejete dodatne spremembe ureditve prometa.

Župan Diaci opozarja, da so posledice dodatnih sprememb na cestah v občini nemudoma občutili, in izraža ostro nestrinjanje z dovoljenimi izjemami in zahteva vzpostavitev razmer, ki so bile pred začetkom avgusta.

Direkcija RS za ceste je junija omejila vožnjo tovornih vozil, težjih od 7,5 ton, na tistih glavnih, državnih in lokalnih cestah, ki imajo v koridorju zgrajeno avtocesto oz. hitro cesto. Med drugim je tako prepovedala ves tranzitni promet skozi Šentjur do mejnega prehoda Dobovec in Bistrica ob Sotli.

Marko Diaci
STA
Župan Šentjurja Marko Diaci.

Učinki prepovedi, ki se je ustrezno nadzirala in sankcionirala s strani državnih organov, so bili nemudoma vidni in v dveh mesecih so se razmere na lokalnih in regionalnih cestah v Šentjurju normalizirale, je dejal Diaci.

V prvih dneh tega meseca pa je bilo na lokalnih in regionalnih cestah v šentjurski občini ponovno opaziti močno povečanje števila tovornih vozil na relaciji do avtoceste pri Dramljah.

Diaci je poudaril, da bodo pojasnila od direkcije za infrastrukturo terjali tudi občani Šentjurja, ki so po kratkem predahu ponovno izpostavljeni gostemu tovornemu prometu, izpustom in obremenitvi okolja, zastojem in uničevanju cestne infrastrukture.

Od direkcije pa zahteva, da zagotovi sredstva za izgradnjo krožišča pri Osnovni šoli Franja Malgaja, ureditev krožišča pri tamkajšnjemu stadionu, ureditev Ljubljanske ceste in uvrstitev navezovalne ceste Dramlje-Šentjur kot prioritete bodoče finančne perspektive na infrastrukturnem področju.