Rastline ob iztoku čistilne naprave se sušijo, ker naj bi neznani storilec brežino potoka poškropil z nevarnim škropivom glifosat. 

Pred časom smo pisali o problematični rastlinski čistilni napravi v naselju Sodinci, iz katere se po besedah bližnjih stanovalcev širita smrad in onesnaženje. Z ormoške občine pa so nam pred dnevi sporočili, da je bila opravljena analiza na brežini potoka ob omenjeni čistilni napravi, ki je pokazala prisotnost glifosata. Temu so pritrdili tudi na Komunalnem podjetju Ormož, ki upravlja čistilno napravo. »Opazili smo, da se na iztoku rastlinske čistilne naprave Sodinci sušijo rastline, o čemer smo obvestili pristojno lokalno inšpektorico.«

Ovadba proti neznanemu storilcu

Kmetijski inšpektor je odredil odvzem vzorcev. »V nacionalnem laboratoriju v Mariboru so na vzorcih pravili analizo prisotnosti pesticidov in pokazala je prisotnost glifosata v rastlinah,« je sporočil Ludvik Hriberšek z ormoške komunale. Komunala je podala ovadbo proti neznanemu storilcu: »Ker je uporaba fitofarmacevtskih sredstev v neposredni bližini vodotoka prepovedana, smo kot upravljavec dolžni podati prijavo policiji. Zaradi interesa preiskave dejanja drugih podatkov še ne moremo posredovati medijem.«

breżina potoka Sejanca
M.H.
Na površju čistilnih filtrov se pojavljajo fekalije in se ob močnem dežju prek brežin prelivajo neposredno v okolico.

Takšnih odzivov so vajeni

Tamkajšnji vaščan, ki opozarja na slabo delujočo čistilno napravo in neprijetne vonjave, je razočaran nad odzivom.

In kaj na vse to pravi Boštjan Zamuda, ki živi le nekaj metrov stran od problematične čistilne naprave in si skupaj z nekaterimi sovaščani želi, da bi jo prestavili na primernejšo lokacijo? »Verjetno se želi preusmeriti pozornost od bistva – to je težava s samim delovanjem čistilne naprave – ter malce razburiti in spreti vaščane med seboj. Tak odziv pristojnih smo v preteklosti doživeli že večkrat. Okolico vaščani pogosto čistijo in kosijo in verjetno se je že kdaj prej škropila trava, a tega ni nihče nikoli izpostavljal. Občinski svetniki so mi tudi povedali, da je bilo na seji pojasnjeno, da je pogin rib povezan s škropljenjem. Gotovo pa pozimi 2017 nihče ni škropil, a je bila evidentirana preobremenitev čistilne naprave v monitoringu. Upravljavec je glede na predpise sam dolžan vzdrževati jarek – mesto iztoka iz čistilne naprave mora biti urejeno, pregledno in dostopno, česar pa verjetno iz razloga, da se ne bi videla umazanija, ni opravljal v skladu s predpisi. Razočaran sem nad tem, da so očitno zdaj edina stvar debate poškropljene koprive …«