Omenjena medresorska delovna skupina za prenovo sistemske ureditve področja rokodelstva (MDS) proučuje ureditev, ki velja za področje rokodelstva, predlaga spremembe zakonodaje s strani Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) ter spremembe zakonodaje oziroma druge aktivnosti, ki bi omogočale ohranjanje in razvoj rokodelstva. Delovna skupina je podrobneje obravnavala ureditev na področju definicij rokodelstva in nabora rokodelskih dejavnosti, statusa na področju kulture, usposabljanja in prenosa znanja, davčne in delovnopravne zakonodaje.

Ohranitev rokodelstva

»Ker je ohranitev rokodelstva pomembna za našo družbo, bo treba zagotoviti dodatna finančna sredstva za podporo izvedbe prenosa rokodelskega znanja in usposabljanj rokodelcev, kot tudi za oblikovanje shem neposrednih podpor rokodelcem pri opravljanju dejavnosti. MDS meni, da regulacija vstopnih pogojev za opravljanje rokodelske dejavnosti ne bi prinesla pozitivnih učinkov, pač pa je treba z ustreznimi stimulacijami rokodelce spodbuditi, da bodo videli perspektivo v opravljanju rokodelske dejavnosti, da bodo pristopali k mojstrskim izpitom in k certificiranju svojih izdelkov,« zapišejo v delovni skupini.

Državne stimulacije

Za zdaj še ni znano, ali so kot stimulacija za rokodelce mišljene subvencije ali davčne olajšave, ki bi nekako bile bolj po volji OZS. So pa z ministrstva za gospodarstvo pojasnili, da razmišljajo »med drugim v smeri financiranja zagonskih sredstev za vzpostavitev sistema/institucije za prenos rokodelskih znanj, v smeri možnih (delnih) subvencij za prispevke za socialna zavarovanja, v smeri znižanja stopenj DDV in podobno. Medresorska delovna skupina bo v naslednjih mesecih konkretno proučila naštete možnosti ter poiskala morebitne druge vzvode, da se doseže namen delovanja in vzpostavitve medresorske delovne skupine, se pravi, vzpostavitev pogojev za ohranitev in razvoj rokodelstva.«

Dejstvo pa je, da se pripravlja celostna rešitev za področje rokodelstva. »MDS ima glede na opravljen pregled sektorske zakonodaje zadržek glede priprave posebnega Zakona o rokodelcih, saj večino tematik obravnavajo področni zakoni in jih poseben Zakon o rokodelcih ne more urejati (davčna, pokojninska, delovnopravna, zakonodaja na področju izobraževanja). Zato predlaga, da se pripravijo prilagoditve posameznih področnih predpisov in spremembe Obrtnega zakona – novo poglavje III., ki bi poleg certificiranja rokodelskih izdelkov dodatno urejalo rokodelske dejavnosti,« pojasnjujejo v medresorski delovni skupini, ki bo zaključila delo in pripravila končno poročilo s predlogi sprememb zakonodaje oziroma drugih aktivnosti najkasneje do 31. decembra 2019.