Mira Gašparič Petrovič iz nepremičninske agencije Remax Poetovio na Ptuju je povedala, da so Haloze zelo zanimiva destinacija, po kateri sprašujejo predvsem kupci iz drugih krajev, nekaj tudi tujci (Nemci, Finci, Švicarji …). Ponudba in cene majhnih haloških hišk (vikendov) so različne. Odvisne so od velikosti, opremljenosti in lege objekta, velikosti zemljišča, dostopnosti, zgrajene javne infrastrukture … »V občinah Cirkulane in Podlehnik v glavnem za prodajo ponujamo manjše hiše z več zemljišča, ki se uporabljajo bolj za vikend kot za stalno bivanje, čeprav bi bili za to primerni. Povprečna cena je okrog 40.000 evrov. Podobno je tudi v občini Zavrč, s tem da bi za to občino lahko rekli, da je povprečna cena nepremičnine okoli 30.000 evrov,« je pojasnila Gašparič Petrovičeva in navedla nekaj primerov prodaje.

Nebivalne hiše na velikih parcelah že za 8000 evrov

»Vikend v Hrastovcu v občini Zavrč, z okoli 20 kvadratnimi metri (m2) bivalne in 50 m2 skupne površine, 1900 m2 delno stavbnega in delno kmetijskega zemljišča, aktivno elektriko in vodo ter hišno številko, smo oglaševali in prodali za 20.000 evrov. Nebivalno hišo v Brezovcu v občini Cirkualne, velikosti 30 m2, s hišno številko in 3900 m2 zapuščenega zemljišča (obdelovalne površine, vinograd, gozd), smo oglaševali za 15.000 in prodali za 8000 evrov. 20 m2 veliko nebivalno hiško (shrambo) v Gradiščah v občini Cirkulane, z 1,1 hektarja zemljišča (delno stavbno, delno kmetijsko – pašniki, gozd, njiva), smo oglaševali in prodali za osem tisočakov. Zasilno bivalno hišo velikosti 45 m2 v Pristavi v občini Cirkulane, s hišno številko, aktivnimi priključki, 4000 m2 zemljišča (delno stavbno, delno kmetijsko), smo oglaševali za 20.000 in prodali za 16.500 evrov.«

Več odseljevanja kot priseljevanja

Mira Gašparič Petrovič pravi, da je trg nepremičnin v Halozah zadnja leta postal nekoliko bolj živahen. Več je ponudbe, več povpraševanja, ogledov na terenu in sklenjenih prodaj oziroma nakupov.

A neprodanih ostaja še veliko nepremičnin, ki se oglašujejo. Gašparič Petrovičeva ima občutek, da se ljudje iz Haloz še vedno več odseljujejo kot priseljujejo. »Razlog so v glavnem velika zemljišča, ki sčasoma za lastnike postanejo neobvladljiva (travniki, pašniki, vinogradi …). Ljudem za košnjo in obdelovanje posestva zmanjka časa. »Delovni čas v službah ni naklonjen nekemu dodatnemu delu, ki bi predstavljal sprostitev po napornem delu. Drugi razlog za odseljevanje iz Haloz je oddaljenost služb. Kljub dobri infrastrukturi ljudje ocenjujejo, da iz Haloz do službe za vožnjo porabijo preveč časa.«

Najdražji vikendi na Primorskem in Gorenjskem

Po podatkih nepremičninske agencije Remax Poetovio so cene vikend hišic v Halozah, Pomurju in na Dolenjskem približno enake. V drugih regijah so višje, najvišje so na Primorskem in Gorenjskem. Zanimala nas je tudi primerjava cen vikend hišic v Halozah in manjših stanovanj na Ptuju. Stanovanja so dražja. Cena, ki jo dosegajo, je med 40.000 in 50.000 evri (enosobna). Je pa tudi res, da imajo manjša stanovanja v primerjavi z večjimi višjo ceno (preračunano na m2).