Dars je v začetku marca 2014 na gospodarskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča vložil tožbo v višini 15,23 milijona evrov, poleg teh je zahteval tudi zakonske zamudne obresti. Spor se je, kot so za časnik pojasnili v Darsu, nanašal na vprašanje upravičenosti do dodatnega plačila nekaterih stroškov za izvedene naloge v letu 2010, ki jih je država naročila (šlo je za različne zadeve), Dars pa v njenem imenu izpeljal. 

Obveznosti so izhajale iz pogodbe o izvajanju naročila za opravljanje nalog v povezavi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po nacionalnem programu izgradnje avtocest iz 29. aprila 2004. Na državnem odvetništvu so dodali, da gre za naloge v zvezi s prostorskim načrtovanjem in umeščanjem avtocest v prostor ter pridobivanjem zemljišč in drugih nepremičnin za gradnjo avtocest. Zanje je Dars angažiral in plačal zunanje strokovnjake. 

Pred devetimi leti se je zakon o Darsu spremenil in med Darsom in državo je prišlo do nesporazuma glede povračila stroškov in plačil naročil za leto 2010. Dars je namreč menil, da država ni izpolnila svojih obveznosti do družbe, državno odvetništvo, ki je zastopalo ministrstvo za infrastrukturo, pa je temu nasprotovalo. A sta sprti strani po petih letih vendarle uspeli doseči dogovor. Sodno poravnavo so sklenili 1. julija.