V zadnjih 50 letih se je število prebivalcev Slovenije povečalo za približno 370.000 ali za malo več kot petino. V zadnjih desetih letih pa se je število Slovencev povečalo za približno 50.000, so podatki Statističnega urada RS (Surs). »To je toliko prebivalcev, kot jih ima danes peta največja slovenska občina, občina Celje,« podajo primerjavo za lažjo predstavo.

Kako pa je bilo v tem obdobju z rojstvi? Po podatkih urada se je v zadnjih desetih letih rodilo 211.000 otrok, umrlo pa je 194.000 prebivalcev. Ob tem navedimo še povprečno starost matere ob rojstvu prvega potomca, ki je 29 let in pol. Priseljencev je bilo lani 31.000 več, kot se jih je odselilo. »V letu 2018 se je število prebivalcev povečalo za približno 14.000. Toliko prebivalcev ima na primer občina Logatec, nekaj manj jih ima mesto Kamnik,« pa so podatki za lansko leto.

Kmalu pod dva milijona

Zanimiva je še napoved EUROPOP2018 (projekcije prebivalstva Evropskega statističnega urada) za prihodnost naše države. Ta pravi, da naj bi število prebivalcev Slovenije naraščalo še približno do leta 2023, nato je predviden počasen upad. Leta 2055 naj bi imela Slovenija manj kot dva milijona prebivalcev. Prelomno leto za Slovenijo naj bi bilo tudi leto 2033, ko naj bi po podatkih projekcij prebivalstva EUROPOP2018 indeks staranja v Sloveniji znašal že več kot 200, torej naj bi bilo prebivalcev, starih najmanj 65 let, dvakrat toliko kot otrok.

Sicer pa je po ocenah Združenih narodov na modrem planetu več kot 7,7 milijarde prebivalcev. »To je poldrugo milijardo več kot pred 20 leti in skoraj štiri milijarde več kot pred 50 leti. Leta 2023 naj bi svetovno prebivalstvo preseglo osem milijard, leta 2056 pa 10 milijard,« je statistika, s katero razpolaga Surs.

Priseljevanje v Evropo

Za primerjavo urad omeni leto 1987, ko je svetovno prebivalstvo doseglo pet milijard. Rast svetovnega prebivalstva se sicer nekoliko umirja. »Število svetovnega prebivalstva je najhitreje naraščalo v 60. letih prejšnjega stoletja, povprečno za dva odstotka na leto. Od takrat se rast postopoma upočasnjuje. V letu 2019 naj bi se število prebivalcev na svetu povečalo za približno 82 milijonov ali za 1,1 odstotka. Letos naj bi se rodilo 140,1 milijona, umrlo pa 58,4 milijona ljudi,« je pojasnil urad.

Rast svetovnega prebivalstva sicer po besedah Sursa ni enakomerna. Najhitreje, kot so povedali, se povečuje število prebivalcev Afrike; letno število rojenih je tam kar štirikrat večje od števila umrlih. V Evropi pa število prebivalcev narašča zelo počasi, več prebivalcev umre kot se jih rodi; skupni prirast je pozitiven le zaradi priseljevanja (število priseljenih je večje od števila odseljenih).