UKC Ljubljana je najpomembnejša zdravstvena ustanova v Sloveniji in hkrati tudi pokazatelj stanja v slovenskem zdravstvu. Številni vrhunski strokovni dosežki te institucije in njenih zdravnikov že leta ostajajo v senci finančnih težav, očitkov o korupciji in slabi organiziranosti. Janez Poklukar, ki ga na mesto rešitelja pošilja Svet UKC Ljubljana, bo že 15. direktor, ki bo poskušal klinični center vrniti na pota stare slave.

Zmagovalni mandat na Jesenicah

Glede na njegovo karierno pot do zdaj kaže, da so odgovorni tokrat izbrali idealnega kandidata. Zadnjih pet let je vodil Splošno bolnišnico Jesenice in jo izvlekel iz rdečih številk. Ob tem znajo njegovi sodelavci povedati, da so se v tem času izboljšali tudi odnosi med zaposlenimi. Pravi, da so vedno ljudje ključ do uspeha. Da je človek, ki zna reševati krizne situacije, je dokazal, ko se je v jeseniški bolnišnici vnel požar in je tudi sam priskočil na pomoč pri reševanju, ob tem pa poskrbel tako za vse potrebne ukrepe kot za obveščenost javnosti.

Zdravnik na vrhu

Prihaja iz zdravniških vrst. Za sabo ima obvezni program študija dentalne medicine, študij medicine pa je na ljubljanski medicinski fakulteti zaključil leta 2004. Po opravljenem strokovnem izpitu se je pred devetimi leti kot specialist internist zaposlil v jeseniški bolnišnici. Področja njegovega dela so bila intenzivna medicina, kardiologija, angiologija ter interna medicina. Malo več kot leto dni je bil tudi predstojnik internega oddelka, kjer je skrbel organizacijsko, strokovno in poslovno vodenje oddelka. Za vršilca dolžnosti direktorja bolnišnice ga je vlada imenovala po razrešitvi Igorja Horvata junija 2014. Horvata so razrešili zaradi malomarnega delovanja oziroma opravljanja dolžnosti, med drugim je bolnišnica v letu pred razrešitvijo poslovala z 1,2 milijona evrov izgube. Vodenje zavoda s polnim mandatom je Poklukar prevzel avgusta isto leto. Po nastopu funkcije se je lotil korenite reorganizacije dela in poslovanja bolnišnice, med drugim je zmanjšal stroške nabave in cen.

Potrebne spremembe

Na zaslišanju je članom Sveta UKC Ljubljana obljubil, da se bo z enako vnemo lotil urejanja razmer v Ljubljani. Ob tem se je zavezal, da bo na eni strani racionaliziral poslovanje, na drugi pa naj bi poskrbel tudi za dvig prihodkov. Poklukar je deloval tudi kot predsednik združenja direktorjev slovenskih bolnišnic in se je na tej funkciji že srečal z vlado in njenimi predstavniki. Med prioritetami, ki jih vedno izpostavlja, sta uvedba sprememb na področju vodenja in upravljanja zdravstvenih institucij ter poenotenje zdravstvenega informacijskega sistema na nacionalni ravni, kar bi omogočalo verodostojne in kvalitetne podatke, ki bi bili osnova za upravljanje zdravstva. V teh točkah se glede na dosedanje izjave zagotovo ujema z ministrom Alešem Šabedrom.