Organi državne uprave morajo vladi o realizaciji zaposlitev poročati do 30. septembra. Zanje pa morajo sredstva zagotoviti v okviru sredstev za stroške dela v svojem finančnem načrtu. Če zaposlitev ne bodo realizirali, lahko ministrstvo za javno upravo vladi predlaga spremembo razdelitve kvot po skupnem kadrovskem načrtu za leto 2019.

Vlada dovoljuje po eno dodatno zaposlitev za potrebe tržnega inšpektorata, inšpektorata za kulturo in medije, inšpektorata za šolstvo in šport ter po dve dodatni zaposlitvi za potrebe zdravstvenega inšpektorata in inšpektorata za infrastrukturo. Priznajmo, na inšpektoratih vlada pomanjkanje kadrov.

Po ena dodatna zaposlitev se s spremembami skupnega kadrovskega načrta omogoča za potrebe urada za meroslovje, službe vlade za zakonodajo ter vladnih služb, odgovornih generalnemu sekretarju vlade, tri dodatne zaposlitve pa za potrebe uprave za informacijsko varnost.

Dve dodatni zaposlitvi so s spremembami kadrovskega načrta omogočili tudi ministrstvu za finance, in sicer za potrebe urada za preprečevanje pranja denarja in finančne uprave.

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta omogočeni dve dodatni zaposlitvi, prav tako ministrstvu za zunanje zadeve, ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa ena dodatna zaposlitev.

Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je poleg omenjenih dveh za potrebe tržnega inšpektorata in urada za meroslovje dovoljena še ena dodatna zaposlitev, prav tako je dodatna zaposlitev ob dveh za potrebe zdravstvenega inšpektorata dopuščena ministrstvu za zdravje.