Prostovoljna gasilska društva, ki delujejo na območju občine Markovci, so pred dnevi na občino poslala skupen dopis, v katerem pojasnjujejo, da občina še vedno ni podpisala pogodbe z gasilskimi društvi o opravljanju javne gasilske službe. Navajajo, da so se društva posledično znašla v hudi finančni stiski, saj nimajo sredstev za gorivo in zavarovanja operativnih članov in vozil, kar pa je pogoj za nemoteno opravljanje javne gasilske službe. Župana so še seznanili, da so na seji Gasilskega poveljstva občine Markovci soglasno sprejeli sklep, s katerim zahtevajo, da se podpis pogodbe izvede do minulega petka, 28. junija. »Če se pogodbe do omenjenega datuma ne podpišejo, bodo o nastali situaciji obveščeni vplivni mediji, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Uprava RS za zaščito in reševanje, Štab Civilne zaščite Markovci, Gasilska zveza Slovenije ter Območna gasilska zveza Ptuj. Prostovoljna gasilska društva v občini Markovci bodo prenehala opravljati javno gasilsko službo s prvim julijem, za opravljanje le-te nimajo pravne podlage in finančnih sredstev,« so ostro zapisali in dodali, da bi v tem primeru pretekli ponedeljek pred občinsko stavbo še parkirali vsa svoja gasilska vozila.

gasilska parada
M.H.
Jezni gasilci so bili s financami na kratko.

Župan: »Podpis pogodb z vsemi društvi načrtovan za v ponedeljek«

Župan Milan Gabrovec je društvom, ki so vrnila podpisane pogodbe, denar medtem že nakazal, a je nad zapisom povsem šokiran.

Župan Milan Gabrovec je v skrbi za občane in preljubi mir do omenjenega datuma društvom že nakazal sredstva, ob tem pa pojasnil, da jim denarja ni mogel nakazati, preden so društva vrnila podpisane pogodbe o sofinanciranju. Na vprašanje, zakaj niso pogodb o sofinanciranju podpisali že prej, pa je odgovoril: »Zato, ker so bile lani volitve pozno, stari občinski svet ni želel sprejeti občinskega proračuna, novi pa ga je sprejel šele marca letos. Potem smo v občinski upravi najprej morali pripraviti razpis, ki ga objavimo za vsa društva v občini, ne samo za gasilce, sledila je 30-dnevna objava, nato pa pregled vseh prispelih vlog in preveritev le-teh. Gre za nemalo dela, kajti imamo okoli 35 društev v občini. Nekatere smo morali pozvati, da so vloge dopolnili, in ker nekateri z dopolnitvami čakajo do zadnjega dne, se je zadeva zavlekla. Naj poudarim, da z vsemi društvi ravnamo enako. Načrtovano je bilo, da bi v ponedeljek, 1. julija, uradno podpisali pogodbe o financiranju, zdaj pa tega uradnega podpisa ne bo, saj sem bil po tem grozilnem dopisu gasilcev prisiljen društvom pogodbe o sofinanciranju predčasno poslati kar po pošti. Takoj, ko smo prejeli vse podpisane pogodbe, smo nakazali sredstva.« Župan je sicer prepričan, da društva niso bila v tako hudem finančnem položaju, da ne bi imela za gorivo in drugo: »Razen eno društvo, ki nam je pojasnilo situacijo in nas zaprosilo za pomoč, zato smo mu v skladu z zakonom nakazali predujem v višini 1500 evrov.« 

Čeprav bi po zakonu zadostovalo eno društvo, jih imajo osem, zelo dobro opremljenih

Ob tem ne more mimo tega, da so vsa društva izjemno dobro opremljena. »Naša društva so, kar zadeva opremo, na vrhunskem nivoju, saj razpolagajo z opremo, ki je precej boljša, kot jim po kategorizaciji pripada. Pomembno pa je povedati še, da za zakonsko zagotavljanje požarne varnosti v naši občini zadostuje eno gasilsko društvo, mi pa jih imamo kar osem, in to, kot že rečeno, zelo dobro opremljenih. Šokiran sem, da so brez kakršnegakoli pogovora ali opozorila poslali ta grozilni dopis z zahtevami, ko pa tako izdatno skrbimo za gasilsko dejavnost v občini,« je zaključil župan.

Za gasilce na leto več kot 100.000 evrov

Gasilci so se zaradi zapoznelega financiranja občine bojda znašli v tako hudi finančni stiski, da niso imeli denarja za gorivo ter zavarovanja operativnih članov in vozil. 

Omenjeni dopis pa je župana še toliko bolj razjezil, saj, kot pravi, v občini gasilce in gasilsko dejavnost izdatno financirajo. »V letošnjem proračunu imamo na postavki za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč vsega skupaj več kot 117.000 evrov. Vsako društvo, ki je prve kategorije, teh je v občini kar sedem, je prejelo okoli 9100 evrov, osrednja gasilska enota v občini, PGD Bukovci, pa nekaj več kot 16.000 evrov. Gre torej za skupno okoli 80.000 evrov. Preostalih, dobrih 35.000 evrov, dodatno namenjamo za zdravniške preglede za gasilce, gasilska tekmovanja, izobraževanja, vzdrževanje gasilske opreme in gasilskih domov, občinsko poveljstvo, zavarovanje ljudi in opreme, investicije in drugo …«