Geološki zavod Slovenije, Slovenske železnice, Rižanski vodovod in Agencija RS za okolje (Arso) so zakoličili lokacijo za novo vrtino, v pripravi je rudarski načrt zanjo. "Ob dozdajšnjem poznavanju nepredvidljivega kraškega podzemlja je najverjetneje na tej lokaciji pričakovati vpliv onesnaženja. Poleg zaznave morebitnega onesnaženja bo vrtina omogočala izčrpavanje onesnažene snovi," so navedli v Arsu. 

Rižanski vodovod Koper, ki zagotavlja pitno vodo za območje Obale, bo medtem ob vodnem črpališču zgradil bazen, v katerem bo lahko lovil morebitno onesnaženo vodo in jo dodatno prečistil. 

Po nesreči, ob kateri je po ocenah v podtalje izteklo okoli 9000 litrov kerozina, ki potencialno ogroža vir pitne vode za celotno Obalo, obalne občine v sodelovanju z državo iščejo rešitve za dodatni vodni vir za slovensko Istro. Ob izpadu rižanskega vodnega vira iz katerega koli razloga bi se obalno območje skoraj gotovo namreč soočilo z omejitvami pri oskrbi z vodo. 

Oblikovali so delovno skupino za dodaten vodni vir Krasa in Istre, ki se bo, kot so danes sporočili z okoljskega ministrstva, prvič sestala v četrtek, na srečanju pa bo sodeloval tudi minister za okolje in prostor Simon Zajc.