Okrožno sodišče je nekdanjemu glavnemu inšpektorju za delo Borutu Brezovarju prisodilo 22.000 evrov odškodnine, ker je KPK pri ugotovitvah in priporočilih, zaradi katerih je Brezovar leta 2011 ostal brez položaja, ravnala protipravno. Državno odvetništvo višino odškodnine izpodbija na višjem sodišču, danes poroča časnik Delo.

Brezovar, ki je inšpektorat za delo vodil 18 let, je bil po razrešitvi s položaja glavnega inšpektorja in po očitkih več nepravilnosti pri delu prepričan, da mu je bila storjena krivica in je s tožbo terjal 59.473 evrov. Prvostopenjsko sodišče je njegovo tožbo zavrnilo, sodbo je potrdilo višje sodišče. Vrhovno sodišče pa je presodilo drugače in okrožno sodišče je moralo v ponovljenem sojenju - pri čemer je Brezovar zahtevek zvišal na 97.000 evrov - določiti višino odškodnine.

Obresti

Odškodnino je določilo pri 22.488 evrov, a bo znesek, kot navaja časnik, višji, saj mu mora država odškodnino plačati z obrestmi od avgusta 2013 in mu vrniti še 8800 evrov pravdnih stroškov. Pod pogojem, da bo sodba prestala sito višjega sodišča - državno pravobranilstvo namreč izpodbija višino odškodnine. 

Brezovarja je vlada razrešila na poziv Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki je prejela več prijav suma korupcije. Poleg očitka, da pri kopici prijav ni dovolj učinkovito ukrepal, so v javnosti odmevala njegova številna predavanja, saj je dalj časa za plačilo sodeloval z različnimi podjetji in njihovimi poslovodstvi, ki so bili pod nadzorom delovne inšpekcije.