Svetniki občine Destrnik so potrdili povišanje cen oskrbe s pitno vodo in hkrati opozorili na številne pomanjkljivosti na vodovodnem sistemu, predvsem na dotrajano infrastrukturo, vprašljivo (ne)oporečnost pitne vode …

Pri ceni oskrbe s pitno vodo za celotno regijo se dvigujeta obe postavki na položnici: vodarina (poraba vode po m3) in omrežnina. Z denarjem, ki ga bodo zbrali z višjo omrežnino, bo koncesionar Komunalno podjetje (KP) Ptuj dolgoročno poskrbel za zamenjavo najbolj kritičnih priključkov in digitalizacijo sistema, ki bo omogočala daljinsko odčitavanje števcev. S tem bi na sistemu poskušali zmanjšati izgube vode. Svetnik Matej Sužnik je poudaril, da se s tem načinom problem začenja reševati od zadaj naprej. »Menim, da bi bilo treba najprej sanirati vodovodni sistem, zamenjati cevovode, nato pa se lotiti digitalizacije.« Tehnični direktor KP Ptuj Rado Vek je navedel, da je obnova sistema sicer tudi v načrtu, a je zelo draga, za celotno regijo ocenjena na okoli 50 milijonov evrov. Menjava priključkov in digitalizacija merilnih mest sta ukrepa, ki sta v obstoječem stanju finančno dosegljiva.

Na eni strani dobiček, na drugi višja cena

Svetnika Branka Horvata je zmotilo, da KP Ptuj po eni strani ustvarja dobičke, po drugi strani pa dviguje ceno oskrbe s pitno vodo. Poudaril je, da je omrežje slabo vzdrževano, da so v ceveh usedline, cene storitev KP Ptuj pa so po njegovem mnenju previsoke: »2000 evrov sanacija okvare, 1000–1500 evrov menjava hidranta. Gre za visoke zneske. Menim, da ima KP Ptuj še finančne rezerve in da 20-odstotno povišanje cen oskrbe s pitno vodo ni potrebno.

Rado Vek
cg
Rado Vek

Okvara na sistemu na 14 dni

Kritičen je bil tudi svetnik Anton Žampa, ki je opozoril na dotrajanost cevovodov in sistema v Pesniški dolini. »Okvara je na vsakih 14 dni. Prepričan sem, da tukaj pijemo najslabšo vodo. V Desencih, Levanjcih in Velovleku nam iz pip velikokrat namesto vode priteče gnojnica. Dobesedno. To vodo vam lahko natočim. Me zanima, kdo jo bo pil. Ko se zgodi okvara, res pride ekipa in sanira cevovod. Ko pa kličemo, da bi cevovode izpirali, pa je vaša odzivnost zelo slaba. Sprašujem se tudi, ali je možno, da bi v cevovod lahko vdirala zunanja voda,« je poudaril svetnik. Rado Vek je pojasnil, da to zaradi pritiska v cevovodu ni možno. Usedline so po njegovih besedah težava, ki izhaja iz globinskega vodnjaka v Podvincih. Voda, ki jo tam črpajo, vsebuje železo in mangan. Elementa se odlagata v ceveh, in ko pride do spremembe pritiska (okvare, povečan odvzem …), se usedline dvignejo. Zato je voda rjavo-črna. Po Vekovih besedah naj sicer takšna voda (čeprav je črna!) za zdravje ne bi bila škodljiva.