Družinska zdravnica Silvana Popov
Arhiv svet 24
Zdravnica Silvana Popov je na ministra naslovila ogorčeno pismo.

Dr. Silvana Popov, zdravnica iz Makol na Štajerskem, je ministru za zdravje Alešu Šabedru napisala odprto pismo, v katerem opozarja na nesmisle, zapisane v dokumentu z nazivom Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege. Kot pravi, je 79 strani dolg dokument, ki ga je pripravil razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego in h kateremu je dal soglasje tudi minister za zdravje, ponižal srednje medicinske sestre oziroma medicinske tehnike.

Kaj lahko in kaj ne?

Če povzamemo, naj bi bilo v dokumentu določeno, katera dela lahko opravljajo srednje medicinske sestre in katera višje oziroma diplomirane medicinske sestre. Kot povzame dr. Popova: »Kolegij je dovolil srednjim medicinskim sestram (SMS) naslednja opravila: 'Merjenje telesne temperature na razne načine, omogočanje dostopa do verskih obredov, pomoč pri vzpostavljanju stikov s predstavniki verskih skupnosti' in še podobne bedarije, zaradi katerih ni treba končati medicinske šole .V novem dokumentu je navedeno, da SMS ne sme odstranjevati šivov in sponk, ne sme posneti EKG, ne cepiti, ne prevezovati kroničnih ran! Na strani 67 je zapisano, da SMS lahko preveže akutno rano, z izjemo opeklinske rane! Kakšen nesmisel! Primer: akutno rano velikosti deset centimetrov lahko preveže, opeklino ali kronično rano v velikosti enega centimetra ne bi smela prevezati!«

Dediščina Mira Cerarja

Dokument, o katerem govori dr. Popova, se pripravlja več let. Vse skupaj se je začelo v vladi Mira Cerarja, a Milojka Celarc Kolar zaradi odstopa vlade soglasja k njemu ni dala, prav tako ne njen naslednik Samo Fakin, Aleš Šabeder pa je letos maja le dodal svoj podpis, ob tem je pojasnil: »Jasna navodila in zadolžitve med posameznimi poklici so osnova za dobro, kakovostno in varno oskrbo pacientov. Hkrati pa tudi zaščita za zaposlene v zdravstveni negi.«

DSC_4715
Sašo Švigelj
Pismo je naslovljeno na ministra Aleša Šabedra.

Znova v šolo

Toda dr. Popova se v pismu sprašuje: »Kdo bo povedal SMS (srednji medinski sestri, op. p.), da je, kljub temu da je do zdaj bila sposobna narediti EKG, naenkrat postala nesposobna na podlagi mnenja tistih, ki so pripravljali dokument? Kaj bo s sestrami tik pred upokojitvijo? Kaj bo v primeru, če ne bom poslala sestre na izobraževanje, da se po 30 letih delovne dobe spet nauči, kako posneti EKG? Kdo mi lahko dokaže, da nisem jaz posnela EKG ali prevezala rane v svoji ambulanti?«

Srednje medicinske sestre, ki so že zdaj opravljale dela diplomiranih medicinskih sester, imajo namreč glede na novo zakonodajo možnost ostati na svojih delovnih mestih in še naprej opravljati enaka dela, le pod pogojem, da bodisi pridobijo potrdilo o strokovni usposobljenosti bodisi nadaljujejo šolanje in si pridobijo potrebno izobrazbo. Za to so predpisani roki med dvema in šestimi leti, odvisno koliko časa srednja medicinska sestra oziroma medicinski tehnik že opravlja delo diplomirane medicinske sestre/tehnika in kdaj je zaključil/-a šolanje.

Poprava krivic

Monika Ažman, predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege  – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov je ob sprejemu dokumenta povedala: »Na podlagi tega dokumenta bodo odpravljene nekatere krivice, ki so bile storjene v preteklosti za vse tiste, ki delajo več, kot jim omogočata zakonodaja in izobrazba,« in imela v mislih medicinske sestre, zdravstvene tehnike, bolničarje in negovalce.

Pridružujejo se ji tudi tudi v sindikatu delavcev v zdravstveni negi, kjer so pismo pokomentirali precej ostro: »V dokumentu vidimo priložnost, da se delo srednjih medicinskih sester, ki posegajo v delokrog diplomiranih medicinskih sester, pošteno ovrednoti. V vsaki dejavnosti se glede na vedno nove zahteve stroke dviguje raven izobrazbe in prav gotovo področje zdravstvene nege ni izjema. Upamo, da je omenjena zdravnica svoji srednji medicinski sestri zagotovila najmanj vse, kar ji pripada po kolektivni pogodbi, njenemu znanju pa po 30 letih dela ne more nihče oporekati in ji ga odvzeti, le nagrajena mora biti za delo, ki posega v kompetence diplomirane medicinske sestre.«

Zapravljanje denarja

A dr. Popova razloge za sprejem dokumenta vidi drugje: »Menim, da gre za finančno okoriščanje določenih skupin (različna izobraževanja, dogodki, šolnine, obvezne članarine …) in da je dokument  pripravljen zaradi tega. Možno je, da bodo odpirali nove šole za DMS, da bodo povečali vpis na fakultete za DMS, da želijo licence tudi za SMS …Cilj je ohraniti dobra delovna mesta, položaje in predvsem denar. Kaj imajo pacienti od tega ? Nič.«