Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in njegov hrvaški kolega Darko Horvat sta se prejšnji teden na dvostranskem srečanju na Mokricah dogovorila za kar nekaj ukrepov, s katerimi bi nadgradili gospodarsko sodelovanje med državama, ki je že zdaj po njuni oceni odlično.

OBMEJNO GOSPODARSKO SODELOVANJE

Od dobro odprtih poti za gospodarsko sodelovanje so še posebej odvisni podjetja in podjetniki v obmejnih regijah. »Hrvaška je najpomembnejši partner posavskih gospodarskih družb,« je na okrogli mizi po omenjenem srečanju dejala Janja Starc iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško. Pomembno vpetost v hrvaški trg je mogoče zaznati tudi med dolenjskimi in belokranjskimi družbami. Pomembno vlogo v krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama ima že 17 let Slovensko-hrvaški poslovni klub, katerega predsednik je Saša Muminović, ki posluje na obeh straneh meje. Klub je skupaj s krško obrtno zbornico tudi organiziral dogodek, ki so se ga udeležili številni podjetniki z obeh strani meje, veleposlanika obeh držav, župani obmejnih regij, evropski poslanec ter predstavniki gospodarske in obrtne zbornice.

DRŽAVI BELEŽITA LEP IZKUPIČEK

Kot je dejal minister Počivalšek, sta imeli Slovenija in Hrvaška lani 5,5 milijarde evrov trgovinske menjave, od tega 4,2 milijarde blagovne in 1,3 milijarde storitvene. Sodelovanje raste že nekaj časa za deset odstotkov na leto. »Do konca lanskega leta so imele slovenske družbe na Hrvaškem za 1,8 milijarde naložb, hrvaške pri nas pa za 900 milijonov evrov. Tudi v slovenskem turizmu je bilo lani za štiri odstotke več hrvaških gostov,« je našteval.

ministra
BDG
Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in njegov hrvaški kolega Darko Horvat

TURIZEM, POMEMBEN DEJAVNIK ZA OBE STRANI

Kot je v nedavnem intervjuju navedla slovenska veleposlanica na Hrvaškem dr. Smiljana Knez, je Slovenija tretji največji trgovinski partner Hrvaške, ta pa je za Slovenijo četrti največji partner. Poleg tega slovenski turisti ustvarijo več kot desetino vseh prenočitev, ki jih zaznava hrvaški turizem. Hrvaški turisti pa so po številu prenočitev v Sloveniji na četrtem mestu, za Italijo, Avstrijo in Nemčijo. »Slovenski turisti so bili leta 2018 na visokem drugem mestu po številu prihodov in prenočitev na Hrvaškem, pri tem so takoj za Nemčijo. Hrvaško je obiskalo 1,5 milijona slovenskih turistov, ki so ustvarili 10,5 milijona prenočitev oziroma štiri odstotke več kot leto prej,« je za Gospodarsko zrcalo, časopis Slovensko-hrvaškega poslovnega kluba, dejal Boris Grigić, hrvaški veleposlanik v Sloveniji. »Verjamem, da Slovenci mnoge od hrvaških blagovnih znamk na slovenskem trgu štejejo za svoje in obratno,« je poudaril. Navedel je še, da je kar 30 odstotkov vseh slovenskih naložb prav na Hrvaškem in da je Slovenija po hrvaških vlaganjih na tuje na tretjem mestu.

SLOVENIJA JE LAHKO VZOR HRVAŠKI

Na mokriški okrogli mizi so ugotavljali, da je Slovenija, v kateri je izvoz motor rasti, saj kar 84 odstotkov vseh prihodkov doseže na tujem trgu, lahko vzor Hrvaški. Ministra sta se pohvalila, da sta dosegla dogovor za kar nekaj ukrepov, s katerimi bi še nadgradili zdajšnje gospodarske odnose. Obe državi imata namreč kar nekaj enakih gospodarskih ciljev na področju razvoja industrije, naložb, izvoza, inovacij. Obe se srečujeta tudi s kar nekaj podobnimi težavami, med katerimi je pomanjkanje kadrov ena od osrednjih. Po besedah ministra Horvata so nujne nove dobre naložbe in nova kakovostna delovna mesta, poleg tega pa še ustrezno šolanje mladih za potrebe gospodarstva. Ob tem je Janja Starc iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško spomnila, da je njihova zbornica v skupnem projektu s hrvaško obrtno zbornico že pripravila kurikulum za mojstrske šole. »Upam, da ga boste podprli,« je pozvala ministra.

Ministra sta na dvostranskem srečanju govorila tudi o skupnem nastopu obeh držav pred evropskimi institucijami, za katerega naj bi pripravili strategijo in seznam tem ter organov, ki jih bodo vodili. Vse to naj bi poskušali izkoristiti v dveh polletnih obdobjih, ko bosta ena in druga država predsedovali Evropski uniji.