Turistični kraji po Sloveniji bodo v naslednjih mesecih polni turistov, ki si bodo našo državo zapomnili tudi po kakovosti storitev, ki jih bodo deležni. A tako kot že zadnjih nekaj let osebja in delovne sile v gostinstvu in turizmu primanjkuje, kar se pozna tudi v delu gostinskih in turističnih obratov. Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije ocenjuje, da nam primanjkuje okoli 10.000 ljudi. Uradni podatki zavoda za zaposlovanje sicer kažejo, da primanjkuje v gostinstvu in turizmu okoli 5000 delavcev, a ker delodajalci svoje potrebe objavljajo tudi na družbenih omrežjih, prek agencij in spletnih oglasov, je ocena sindikata še enkrat višja. Največje povpraševanje je po natakarjih in kuharjih.

Upokojenka, upokojenci, starejši, delo
Reuters
Pomanjkanje delavcev se rešuje z reaktivacijo upokojenih gostinskih delavcev, prekarnimi oblikami dela, sezonskimi delavci, študenti ...

Tujci k nam, Slovenci v tujino

Razlogi za pomanjkanje kadra so večplastni. V ospredju so zagotovo neugoden delovni čas, težki pogoji dela, slabe plače in dejstvo, da ti poklici niso cenjeni, saj lahko na primer delo natakarja opravlja vsak, tudi če nima za to ustrezne izobrazbe. Zaradi pomanjkanja kadrov nastaja ogromno število presežnih ur, ki bi jih zaposleni želeli izkoristiti, a jih ne morejo. Obstoječi delavci so izčrpani, iztrošeni, nad njimi se izvajajo pritiski nadrejenih, kar vodi tudi v povečano število bolniških staležev. V sindikatu pravijo, da se soočajo tudi z veliko težavo tujih delavcev zaradi (ne)znanja slovenskega jezika in ne nazadnje kvalitete opravljanja storitev. Poleg tega opozarjajo, da se vse več slovenskih delavcev odloča za delo v tujini.

Prenizke plače

Povprečna bruto plača v gostinstvu znaša 1195,68 evra, ker je 69 odstotkov povprečne slovenske bruto plače, ob tem pa kar 2250 zaposlenih v gostinstvu prejema zgolj minimalno plačo. V sindikatu izpostavljajo tudi dejstvo, da je v Avstriji najnižja plača v gostinstvu in turizmu 1500 evrov bruto in da je najnižja plača natakarja 1700 evrov bruto, zaradi česar številni Slovenci raje po zaslužek hodijo čez mejo. Sindikat k odgovornemu ravnanju poziva tudi državo, ki je lastnica kar 43 odstotkov vseh turističnih namestitvenih zmogljivosti pri nas. Menijo, da so potrebni ukrepi tako na področju izobraževanja kot zakonodaje, za kar pa so odgovorni pristojna ministrstva, direktorat za turizem, SDH in drugi pristojni organi. 

Kristijan Lasbaher
STA
Kristijan Lasbaher, predsednik Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije, opozarja na nevzdržne razmere.

Nad delodajalce z inšpekcijo

Predstavniki sindikata so včeraj povedali tudi, da so jih njihovi člani seznanili z več kršitvami delovne zakonodaje, zaradi česar so se povezali z inšpektoratom za delo. »Z inšpektoratom za delo RS smo v dogovoru, da opravijo inšpekcijske nadzore nad tistimi družbami, ki kršijo pravice delavcev, nad njimi izvajajo pritiske in jih izkoriščajo,« so povedali včeraj na tiskovni konferenci na Bledu.