Lenarški svetniki so na svoji zadnji seji odločili, da za zatiranje plevela na zemljiščih, ki so v lasti in upravljanju Občine Lenart, ne bodo več uporabljali herbicida glifosat, bolj znanega kot boom efekt, saj bodo plevel poslej dosledno zatirali termično in mehansko. 

S prepovedjo uporabe glifosata na javnih površinah pa so v Lenartu pravzaprav le prehiteli izvajanje pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki začne v Sloveniji veljati s prvim oktobrom letos in prepoveduje uporabo fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje plevela na javnih površinah, vključno z golf igrišči in športnimi igrišči ter objekti gospodarske javne infrastrukture, kot so ceste in železnice, za katere pa bo v veljavo stopil šele aprila 2021.

Občine večinoma še z boom efektom

Zanimalo nas je, kako je z uporabo boom efekta na javnih površinah v drugih občinah. V občini Sveti Andraž ga ne uporabljajo; javne površine kosijo, so povedali, plevel tudi ročno odstranjujejo. Ker niso naleteli na težave, o prepovedi uporabe glifosata niso razmišljali. Podobno ravnajo tudi na primer v Juršincih. V večini preostalih občin, ki sicer o uporabi glifosata zelo nerade kaj povedo, ga še uporabljajo, na kar bolj ali manj javno opozarjajo nekateri občani.

Dars gradi nezelene ločilne pasove

Kot rečeno, bo prepoved uporabe glifosata ob cestah in železnicah začela veljati šele aprila 2021. V družbi Dars zelene površine ob cestah večinoma kosijo, plevel odstranjujejo tudi ročno, kadar to ni dovolj, pa uporabijo fitofarmacevtska sredstva, pri čemer dosledno upoštevajo navodila. Sredstev, ki vsebujejo glifosat, nikdar ne uporabljajo na vodovarstvenih območjih. Na Darsu se že pripravljajo na prepoved uporabe glifosata in dosedanje zelene ločilne pasove ob prenovah spreminjajo v nezelene.

Slovenske železnice čakajo na alternativo

Slovenske železnice uporabljajo dva kemična pripravka, ki vsebujeta glifosat in sta dovoljena za uporabo v Sloveniji, in sicer clinic in kyleo. »Na vodovarstvenih območjih, kjer ne izvajamo zatiranja, na letni ravni ročno kosimo vegetacijo v skupni površini približno sto hektarjev. Zakonodaja dovoljuje zatiranje rastja na območju železniške proge do aprila 2021. Ko bo na trgu ponujena ustrezna alternativa, bomo nemudoma spremenili način zatiranja plevela,« je za Slovenske železnice povedala Tea Šavor.