Oddahnili pa so si tudi na občini, kjer so zadovoljni, da bo za več sto tisoč evrov težko sanacijo obsežnega plazu večino sredstev zagotovilo ministrstvo za okolje in prostor. Občina bo k sanaciji prispevala le plačilo DDV. Dela bo opravilo podjetje Rafael, d. o. o., iz Sevnice, ki je oddalo drugo najcenejšo ponudbo v višini 390.000 evrov. Začetek zahtevne sanacije je predviden v prihodnjem mesecu, končanje pa še letos.

Jasna Vlašič
G.T.
Jasna Vlašič je vrsto let opozarjala na gromozansko jamo.

Upajo, da bo po sanaciji mir

Plaz, ki je posledica zapuščenega, a nesaniranega rudnika premoga, so vaščani prvič opazili pred šestimi leti, vse od takrat pa jim ne da spati.

Po številnih klicih in trkanju na mnoga vrata se novice o sanaciji plazu, ki najbolj preti prav njeni hiši, veseli še zlasti Jasna Vlašič, ki je vsa ta leta opozarjala na strahotno velikansko jamo. Gromozanska luknja v dolžini 100 metrov in v širini 20–40 metrov, ki golta zemljo, drevesa in vinograde ter se vse bolj približuje tukajšnjim hišam, je oddaljena le še kakih 25 metrov od njene hiše, v kateri živi skupaj s hčerko. Plaz, ki je posledica zapuščenega, a nesaniranega rudnika premoga, so vaščani prvič opazili pred šestimi leti, vse od takrat pa jim ta ne da spati.

Zahtevna sanacija

Kot so v investicijskem projektu (DIIP) za sanacijo omenjenega plazu ugotovili tudi strokovnjaki, je plazišče še vedno aktivno, zato je treba čim prej pristopiti k stabilizaciji plazu, saj bo nadaljevanje plazenja popolnoma degradiralo prostor in uničevalo nepremične. Predvideni glavni gradbeni posegi na območju plazišča so ureditev dostopne poti (gozdne ceste) v območje plazu, izvedba dreniranja in odvodnjavanja v dolino naravnega jarka, v območju centralnega dela plazu izvedba drenaže v kombinaciji s kamnitimi rebri z masivnimi skalami ter ustrezna navezava površinskih vod.

Komu gre pripisati zasluge za rešitev težave

»Nepopisno sem vesela. Veste, ob pogledu na takšno luknjo, ki se iz dneva v dan širi in grozi hiši, me spreletava srh. Res sem vesela, da bodo ta plaz sanirali. Plaz mi sicer še vedno ne da spati, jama golta zemljo še naprej … Tako da si želim, da se bo sanacija začela čim prej, in upam, da bo uspešna, saj bova tako lahko s hčerko ostali v najini hiški,« ob načrtovani sanaciji plazu pravi Jasna Vlašič. 

Svetniki so pozdravili projekt, nekateri pa so ob tem ugotavljali, komu gre pripisati zasluge, da je država vendarle pristopila k sanaciji plazu. Ko so svetniki takole razpravljali, jim je kolega Emil Trstenjak zabrusil: »Zadovoljen sem, da je do tega prišlo. Kdo je zaslužen in kako, to verjetno teh prebivalcev ne bo zanimalo, pač pa kdaj bo to sanirano. Plaz je res velik, kajti ogrožen je del vasi, ne samo nekaj hiš. Moramo stremeti k temu, da to čim prej realiziramo.« Ob tem je izrazil tudi pomislek glede terminskega načrta: »Morda bi morali biti malce pazljivi, ker če bo vreme slabo, bo verjetno potreben zamik del za mesec ali dva. To bo v sklopu pogodbe z izvajalcem treba tudi zapisati, da ne bo kasneje prišlo do kakšnih težav.«

Svetnik Ferdinand Šulek pa je opozoril še na neusklajen časovni načrt: »V dokumentu je med drugim zapisano, da je treba dela obvezno izvajati v suhem obdobju od maja do septembra. V izogib temu, da bi nas pozneje nekdo prepričeval, da se nismo držali teh datumov, predlagam, da se ta zapis izbriše iz dokumenta. Ker tudi kasneje v dokumentu piše, da naj bi se dela začela v juliju.« Župan Danijel Vrbnjak se je s tem strinjal. Povedal je, da so k reševanju te težave pristopili že v času mandata nekdanjega župana, k temu pa je pripomogla tudi občinska uprava, poslanka, zdaj pa tudi sam kot župan. Glede časovnega načrta pa je še dejal: »S pristojnim ministrstvom smo se dogovorili za vse terminske roke. Pri tem nam je svetoval tudi projektant, ki ima ogromno izkušenj na tem področju. Jasno pa je, da če bo prišlo do nenormalnih vremenskih razmer, se dela lahko zamikajo. Verjamem, da bo sanacija končana v predvidenem obdobju treh mesecev.«