V njej je Žan Mahnič ponovil očitke na račun ministra, da je zlorabil OVS in nezakonito razrešil poveljnika poveljstva sil SV Miho Škerbinca ter da je lagal in zavajal.

Štiri točke

Očitke ministru Erjavcu so po besedah poslanca SDS Mahniča, ki je tudi podpredsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs), strnili v štiri točke. Očitajo mu odgovornost za kršitev 32. člena zakona o obrambi in prekoračitev zakonskih pooblasti zaradi zlorabe obveščevalno-varnostne službe (OVS) ministrstva za obrambo ter odgovornost za kršitev 45. člena v povezavi z 98. a členom zakona o obrambi ter 38., 39. in 40. členom zakona o službi v Slovenski vojski (SV) zaradi nezakonite razrešitve poveljnika poveljstva sil Škerbinca.

Izredna seja DZ, za katero so poslanci predvideli več kot 14 ur, se nadaljuje z odgovorom ministra Erjavca na interpelacijo. Sledila bo predstavitev stališč poslanskih skupin.

Ministru v SDS očitajo tudi odgovornost za prekoračitev pristojnosti ter zavajanje, laganje poslancem in javnosti v primeru nočnega streljanja na Počku. Prav tako mu očitajo dejanja pri izvrševanju politične funkcije, ki imajo za posledico izgubljeno zaupanje v funkcijo ministra in institucije na področju obrambe, je pojasnil Mahnič.

Po njegovih besedah je Erjavec OVS zlorabil s tem, ko je ta služba po ustnem naročilu ministra na poveljstvu sil SV opravila zaslišanja Škerbinca in pripadnikov SV, na tej podlagi pa je bil Škerbinc 5. aprila razrešen s funkcije poveljnika. Spomnil je, da so Škerbinca na pogovor povabili zaradi informacij, da je na postroju neprimerno govoril o zdravstvenem stanju načelnice generalštaba SV Alenke Ermenc.

Če bi to želeli pravilno izvesti, bi Ermenčeva po Mahničevem mnenju morala podati kazensko ovadbo proti neznanemu storilcu zaradi obrekovanja. Na tej podlagi bi lahko kriminalisti OVS začeli zbirati obvestila. V tem primeru pa ni šlo za zbiranje informacij za predkazenski postopek, zato je bila opravljena naloga klasična obveščevalno dejavnost, je opozoril.

Mahnič je izrazil prepričanje, da je Erjavec s tem, ko je Škerbinca razrešil brez obrazložitve, kršil navodila o pooblastilih za imenovanje in razrešitev v SV. Navedel je, da ta v drugem členu določajo, da načelnik generalštaba SV predlaga ministru za obrambo s pisnim obrazloženim predlogom imenovanja in razrešitve poveljnikov in njihovih namestnikov, ki jih v skladu z zakonom imenuje in razrešuje minister.

Kot je dejal, je Knovs v četrtek opravil pogovor z načelnico generalštaba Ermenčevo in direktorjem OVS Dejanom Matijevičem. Po Mahničevi oceni je bistveno, da je načelnica povedala, da pred 3. aprilom, ko je OVS opravljala pogovore na poveljstvu sil SV, ni podala kazenske ovadbe. S tem so se potrdili sklepi Knovsa, da OVS ni imela podlage za uporabo policijskih pooblastil, je dodal.

Lagal in zavajal

Poslanci SDS ministru očitajo tudi odgovornost za prekoračitev pristojnosti, zavajanje ter laganje poslancem in javnosti v primeru nočnega streljanja na Počku. Pri tem se sklicujejo na poročilo, ki ga je Erjavcu posredovala Ermenčeva, na seji Knovsa pa ga je predložil Škerbinc. Iz njega je po Mahničevih besedah razvidno, da je tudi nočno streljanje v okviru vojaške vaje Sokol v začetku maja potekalo v skladu z usmeritvami ministra.

Mahnič je ministru Erjavcu še očital, da je reševal sebe in svojo ministrsko funkcijo na način, da je lagal in zavajal javnost, tudi poslance, spreminjal svoje navedbe in za različne medije dajal različne zgodbe. Ministru je naprtil tudi krivdo za nadaljevanje razkroja SV, ki se kaže v odhodu pripadniki in izgubljanju morala v SV.

Erjavec: Interpelacija je absurdna in nestrokovno pripravljena

Erjavec je v odgovoru na interpelacijo, ki ga je podal na seji DZ, zanikal, da bi obveščevalno varnostna služba ministrstva za obrambo prekoračila pooblastila in delovala nezakonito. Zatrdil je, da je pri menjavi poveljnika poveljstva sil Škerbinca ravnal v skladu z zakonodajo in pooblastili, prav tako pri nočnem streljanju na Počku ni šlo za prekoračitev pooblastil, zavajanje ali laži. Zatrdil je tudi, da svojo funkcijo opravlja "vestno in požrtvovalno v skladu s pristojnostmi in v duhu skrbi za napredek obrambnega sistema, za zaposlene in krepitev obrambne sposobnosti Slovenije". 

Največ časa je namenil ravno postopkom, povezanim z razrešitvijo Škerbinca, pri čemer je med drugim dejal, da ne obžaluje, da je sledil predlogu načelnice generalštaba Slovenske vojske Alenke Ermenc za njegovo razrešitev, saj da je ravnanje Škerbinca po tem pokazalo, "da gre za častnika, ki je tesno povezan s politiko, s stranko SDS". Kako sicer razumeti vihar in razburjenje v politiki, ki sta se zgodila, se je spraševal Erjavec. 

Ponovil je, da je do razrešitve prišlo "zaradi potreb učinkovitega delovanja organizacije, torej zaradi službenih potreb". Načelnica mora zagotoviti učinkovito izvajanje poslanstva vojske, za to pa potrebuje kompetentne, lojalne in sposobne poveljnike. "Zdaj mi pa povejte, če je poveljnik, ki govori grdo o njenem zdravstvenem stanju, če ne ve, kaj se mu dogaja, ko se strelja na Počku, sposoben, lojalen in kompetenten," je pozval minister. 

Ob tem je dejal, da so razlogi za razrešitev glede na zakonodajo brezpredmetni, saj obrazložitev ni potrebna, in tako po njegovi oceni služijo zgolj politizaciji. Tudi sam Škerbinc je po njegovih besedah v ugovoru navedel, da ne oporeka pravici načelnice, da si izbira poveljnike in ministru, da ga razreši. Odredba o razrešitvi je bila izdana v skladu s predpisi, spoštovana je bila tudi pravica do pravnega varstva, je dodal. 

Glede pristojnosti OVS je poudaril, da mora OVS preveriti vsa dejstva in okoliščine, ki bi lahko ogrožali varnost obrambnega sistema, še posebno, ko zazna kakršen koli varnostno indikativen pojav. OVS je dogodek glede širjenja netočnih informacij o zdravstvenem stanju načelnice zaznala kot varnostno indikativen pojav, kot ogrožanje varnosti delovnega mesta, natančneje formacijske dolžnosti načelnika Generalštaba Slovenske vojske.

Širjenje informacij je po njegovih besedah vznemirilo pripadnike Slovenske vojske in bi, "če se ne bi pravočasno in proaktivno lotili ugotavljanja okoliščin predmetnega ravnanja in dejanskega stanja, pomembno negativno vplivalo na sistem poveljevanja v Slovenski vojski ter bi motilo njeno delovanje, s tem pa bi lahko preraslo tudi v ogrožanje varnosti določenih oseb ali delovnih mest". Opravljene dejavnosti OVS so bile upravičene, saj se je izkazalo, da je Škerbinc grdo govoril o načelnici.

Komentiranje zdravstvenega stanja pripadnika vojske predstavlja kršitev pravil službe v Slovenski vojski. "Zato zbiranje informacij o takem neželenem pojavu spada v kontekst nalog OVS po zakonu o obrambi in ne drži trditev, da je generalni direktor OVS ravnal nezakonito," je navedel minister.

Da OVS ni izvajala dejavnosti v okviru predkazenskega postopka, o čemer so bili udeleženci razgovorov tudi predhodno seznanjeni, temveč je opravljala preventivne varnostne naloge, po besedah Erjavca ve tudi poslanec Mahni. Kot podpredsednik Knovsa je namreč Mahnič podpisal zapisnik in je bil natančno seznanjen, kaj je počela OVS. "Tako da gre zopet za načrtno zavajanje javnosti," je ocenil interpelirani minister.

Prav tako po njegovih besedah ne drži trditev, da pripadniki Slovenske vojske niso bili obveščeni, da je sodelovanje v informativnih pogovorih prostovoljno in da imajo pravico do anonimnost. "Nekateri so to pravico tudi izkoristili," je navedel.

V interpelaciji je po njegovih navedbah napačna tudi trditev, da je OVS izvajala dejavnosti na podlagi ustnih usmeritev ministra za obrambo, saj je podlaga za njeno delo med drugim zakonodaja in program dela, s katerim se je seznanila tudi vlada.

Glede dogajanja na Počku je Erjavec ponovil, da je Škerbinc celo sam potrdil predlog, da se vaja izvaja s kalibri do 60 mm in da je bila povsem jasna tudi usmeritev vlade.

Erjavec se je dotaknil še svojega siceršnjega dela. Med drugim je izpostavil, da se je lotil popolnjevanja kadrovskega sestava vojske in da ukrepe posebne komisije podpirajo vsi obrambni sindikati - "tudi tisti, ki je pozival k interpelaciji ministra".

Vztraja tudi pri odločitvi, da je ustavil nakup osemkolesnikov boxer, saj da to ni bilo primernih podlag. Zanika pa očitke, da bi ustavil opremljanje vojske s patrijami. "To je pa absurdno. Projekt je prekinil minister v času vlade Janeza Janše Aleš Hojs," je izpostavil.

"S svojim glasom proti interpelaciji boste dali glas proti politizaciji Slovenske vojske," je še sklenil Erjavec.