Znova se uvaja stopnjevanje vzgojnih ukrepov, učitelj pa bo lahko dijaku zaradi neprimernega obnašanja prepovedal prisotnost pri pouku. Do zdaj je bilo to mogoče storiti le, če je dijak ogrožal življenja. 

V začetku tega meseca je vlada obravnavala in sprejela predlog novele Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju. »Ta med drugim izenačuje obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov pri opravičevanju njihove odsotnosti od pouka ter staršem polnoletnih dijakov omogoča, da so seznanjeni s podatki o izobraževanju svojih otrok. Spreminjajo se tudi določbe o vzgojnem delovanju in o razlogih za izključitev dijakov,« pojasnjujejo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

Z novelo se urejajo različni sklopi: opravičevanje odsotnosti dijakov od pouka, vzgojno delovanje in možnost izključitve dijakov, posredovanje osebnih podatkov staršem polnoletnih dijakov in izredno izobraževanje.

STARŠI LAHKO VPOGLEDAJO V OCENE

Kot je znano, so po trenutno še veljavni zakonodaji polnoletni dijaki lahko sami opravičevali svojo odsotnost od pouka, mladoletnim pa so opravičila pisali starši. Po novem je obravnava vseh dijakov glede njihove odsotnosti od pouka enaka. S tem je ponovno uzakonjeno, da lahko starši od šole pridobijo osebne podatke o svojih otrocih v zvezi z izobraževanjem zaradi izvrševanja njihove zakonske dolžnosti preživljanja otrok v času izobraževanja. Po zakonu, ki ureja družinska razmerja, so namreč starši dolžni preživljati polnoletnega otroka do 26. leta, če se izobražuje. Starši imajo torej dolžnosti, ponovno pa tudi več pravic.

PROFESORJEM V ROKE DVA UKREPA

Tudi na področju vzgojnega delovanja se obetajo spremembe; šola bo dijaka po doseženi polnoletnosti obravnavala enako, kot ga je obravnavala do takrat. »To pomeni, da bodo starši vključeni v postopke vzgojnega ukrepanja zoper polnoletnega dijaka,« spremembe novele predstavljajo na pristojnem ministrstvu.

Opravičevanje odsotnosti dijakov od pouka, vzgojno delovanje in možnost izključitve dijakov, posredovanje osebnih podatkov staršem polnoletnih dijakov in izredno izobraževanje.

Določba, ki bo gotovo v pomoč učiteljem, da bodo lahko vzpostavili primerne razmere za delo v razredu, se nanaša na razloge za prepoved prisotnosti pri pouku. Do zdaj se je dijaku prisotnost pri pouku prepovedovala le, če je s svojim ravnanjem ogrožal svoje življenje ali zdravje oziroma življenje ali zdravje drugih oseb. Z novo spremembo je za prepoved dovolj neprimerno obnašanje, ki moti izvajanje pouka. Če dijak torej učitelja ne upošteva in kljub opozorilu ne preneha motiti pouka, ga ta lahko pošlje pred vrata. Po četrtem ukoru lahko dijaka izključijo iz šole.

»Šole so namreč opozorile, da se je z ukinitvijo stopnjevanja vzgojnih ukrepov v zdaj veljavni ureditvi vzgojnim ukrepom zmanjšal pomen in učinek,« pravijo na MIZŠ.

Že ob sprejetju pravilnika pred letom dni so številni izrazili prepričanje, da se dijakom daje preveč pravic.