Več informacij bo zaradi pogodbenih določil znano po podpisu pogodbe, ki bo predvidoma v četrtek, sta danes povedala predsednica nadzornega sveta SDH Karmen Dietner in predsednik uprave SDH Igor Kržan. Višine kupnine zaradi pogodbenih določil nista želela razkriti, je pa Dietnerjeva v današnji izjavi za javnost povedala, da pri tem država izbranemu kupcu niso dajali nobenih jamstev za morebitne negativne posledice tožb, povezanih s sanacijo banke. 

Na vprašanje, ali si bo država s prodajo 100-odstotnega deleža v Abanki povrnila sanacijski vložek, ki je za Abanko v sedanji podobi - v njo sta se po državni intervenciji v višini 781 milijonov evrov združili Abanka Vipa in Banka Celje - je odgovorila, da "če kupnini dodamo še vse terjatve, ki jih prodaja DUTB, upam, da bomo dosegli oz. presegli državno pomoč".

Dobrih 500 milijonov evrov?

Dietnerjeva tvita premiera Marjana Šarca izpred nekaj dni, ko je zapisal, da bi moral holding v luči nekaterih zadnjih objav glede sanacije bank krepko razmisliti o nadaljevanju prodaje Abanke, ni želela komentirati, je pa zagotovila: "To smo dobro premislili, smo si vzeli še malo časa, saj smo sejo prestavili s ponedeljka na danes. Odločitev je utemeljena." 

Po neuradnih informacijah STA sta oba interesenta v ciljni ravnini prodaje, Nova KBM in madžarska banka OTP ponujala med 450 in 500 milijoni evrov. Po neuradnih informacijah Financ pa naj bi dosegla nekaj manj kot 90 odstotkov knjigovodske vrednosti delnic oz. dobrih 500 milijonov evrov. Kupnina je sicer sestavljena iz kupnine za delnico banke in iz premije, ki jo pri prevzemu celotne banke navadno plača kupec.

Prodaja deležev v Abanki in NLB pomembna za nadaljnji razvoj obeh bank

V kabinetu predsednika vlade so ob odločitvi SDH o prodaji Abanke in končani privatizaciji NLB izpostavili, da bodo s tem prenehale nekatere zaveze do Evropske komisije. "To pa pomeni umik bistvenih omejitev v poslovanju obeh bank, kar je pomembno za zagotavljanje konkurenčnosti in za nadaljnji razvoj obeh bank."

V kabinetu so še poudarili, da je Slovenski državni holding (SDH) v skladu s pristojnostmi in na podlagi odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, s katerim je državni zbor leta 2015 Abanko določil za portfeljsko naložbo in NLB za pomembno naložbo, "samostojno in neodvisno sprejel odločitev o prodaji" 100-odstotnega deleža države v Abanki in preostanek državnega deleža v NLB do ciljnega deleža 25 odstotkov plus ena delnica.