Šesterica je postala nasilna, potem ko jih je oškodovanec prosil, naj zmanjšajo jakost glasbe. Kršitelji bodo zaradi nasilnega vedenja kazensko ovadeni. Prav tako sledi prekrškovni postopek za gostinca, ki incidenta ni prijavil policiji. Zakon o varstvu javnega reda in miru zavezuje lastnika gostinskega obrata, da poskrbi za javni red in mir ter policistom sporoči zakonske kršitve.