Imenovanje novega predsednika DVK je bilo potrebno zaradi predčasne razrešitve Frantarja. Predlog za njegovo predčasno razrešitev - mandat bi mu sicer potekel decembra 2020 - se je v DZ znašel, ker je Frantarju zaradi dopolnjenega 70. leta starosti konec lanskega leta prenehala sodniška služba. 

Po nekaj zapletih je mandatno-volilna komisija DZ sklenila predlagali njegovo razrešitev, a šele po tistem, ko bo objavljeno obvestilo predsednika DZ predsedniku Evropskega parlamenta o izidu volitev evropskih poslancev iz Slovenije. Med drugim tudi zato, ker zakon določa, da se članom volilnih komisij mandat podaljša do konca volitev, če jim preneha v času po razpisu volitev. 

Golob je od leta 2007 vrhovni sodnik in namestnik vodje upravnega oddelka vrhovnega sodišča. Njegov mandat bo trajal do preostanka mandata zdajšnje sestave DVK, to je konec leta 2020, funkcijo pa bo nastopil dan po objavi obvestila predsednika DZ predsedniku Evropskega parlamenta o izidu volitev evropskih poslancev iz Slovenije.