Požar je v tovarni proizvajalca izolacijskih materialov in embalaže Fragmat v industrijski coni Podskrajnik pri Cerknici izbruhnil v četrtek zvečer. Zagorelo je na mlinu za repromaterial, požar pa je izbruhnil na glavnem stroju, ki proizvaja izolacijske plošče stirodur. Posredovalo je več kot 300 gasilcev. Objekt je uničen, gmotna škoda je ogromna. 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je kmetovalcem izdala navodila glede paše in košnje na območju požara ter na različnih mestih odvzela štiri vzorce travinja in vzorec sibirskih borovnic, ki so bile namenjene na trg. 

Vzorce so poslali v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano na preiskavo na prisotnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov. Od tam so danes sporočili, da so tako izvidi travinja kot sibirskih borovnic skladni, rezultati so pod mejo detekcije metode. S tem so prenehali veljati nasveti za kmetovalce glede omejitve paše in košnje travinja.