"V načinu prenosa nepremičnin s slabe banke na stanovanjski sklad je prišlo do velikega razhajanja med Levico in vlado: v Levici želimo reševati stanovanjski problem, vlada pa rešuje slabo banko," so za STA poudarili v Levici.

Spomnili so, da so pripravili predlog novele zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank, s katerim bi neodplačno prenesli stanovanja in zemljišča s slabe banke na stanovanjski sklad. Njegov namen je okrepitev fonda javnih stanovanj.

Medtem ko se današnji sklep vlade nanaša na tri lokacije za gradnjo javnih najemnih stanovanj, ljubljanski Podutik (Glince), Brod Drage v Novem mestu in Rožna dolina pri Novi Gorici, v Levici ocenjujejo, da je ustreznih lokacij vsaj 19.

"To se je zgodilo zaradi nasprotovanja slabe banke in ministrstva za finance, ki sta vztrajala, da mora slaba banka pri prenosu ustvariti profit in nepremičnine, ki smo jih državljani in državljanke že plačali s sanacijo petmilijardne bančne luknje, plačati še enkrat po tržni ceni. Vlada je torej pred javni interes - okrepitev stanovanjske politike - postavila dobičke slabe banke," so poudarili.

"Sklep je razvodenil namen prenosa nepremičnin"

Sklep vlade po oceni Levice "popolnoma razvodeni namen prenosa nepremičnin". "Namen je reševanje stanovanjske politike, ki je v Sloveniji že več kot dve desetletji popolnoma odsotna. Namesto tega so v vladi prevladali interesi slabe banke. Z zgolj tremi nepremičninami, ki jih bo država celo plačala, čeprav je slaba banka državna, ne bodo rešili ničesar. Današnji sklep vlade je poleg tega še v nasprotju z zakonodajo," so dodali.

Za Levico je edina smiselna rešitev sprememba zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank, ki so ga pripravili, po napovedih pa ga bodo v obravnavo DZ predložili v petek. Pred tem bodo na novinarski konferenci tudi podrobneje predstavili svoj pogled na današnjo odločitev vlade.

Vlada je namreč danes ugodila željam stanovanjskega sklada in odločila, da Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) najbolj primerne nepremičnine v svoji lasti odplačno prenese na ta državni stanovanjski sklad. Prenos se bo izvedel po oceni tržne vrednosti, ki jo bo izdelal neodvisni cenilec. Tega bosta skupaj zbrala sklad in DUTB.

Naprej, predvidoma do konca leta, se bo izvedel prenos nepremičnin, ki jih je sklad prepoznal kot najbolj primerne. Te so v ljubljanskem Podutiku (Glince), za katere je DUTB sicer pripravljala projekt skupnih vlaganj s potencialnim zasebnim partnerjem, Brod Drage v Novem mestu, ki jih je t. i. slaba banka kupila na dražbi v stečajnem postopku podjetja Brod Invest in kjer je novomeška občina v sodelovanju z republiškim stanovanjskim skladom načrtovala gradnjo stanovanj, in Rožna dolina pri Novi Gorici, kjer je po občinskih načrtih prav tako predvidena stanovanjska gradnja.

Kot primerne za prenos pa je stanovanjski sklad identificiral še nekaj lokacij, za katere pa bodo morali na skladu do konca tega leta pripraviti ustrezno strokovno utemeljitev primernosti prenosa in potreb po gradnji javnih najemnih stanovanjih po lokacijah.