Ob razkritju, da naj bi ljubljanska nadškofija mariborski, ki se je zaradi tveganih poslov v preteklosti znašla v hudih finančnih težavah, priskočila na pomoč pri reševanju premoženja, smo pregledali poslovanje vseh podjetij in ustanov, s katerimi je po podatkih spletne aplikacije Gvin neposredno povezana Ljubljanska nadškofija. Gre za podatke za leto 2017, saj poslovni podatki za lansko leto še niso dosegljivi.

Razvejana lastniška hobotnica

Ljubljanska nadškofija je popolna lastnica podjetja Metropolitana. Gre za storitveno podjetje, katerega osnovna dejavnost je trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami, medtem ko je nadškofija zapisala, da je bila družba leta 2001 ustanovljena, da bodo preko nje v celoti izvajali gospodarske aktivnosti, povezane z nepremičninskim premoženjem, ki je bilo po zakonu o denacionalizaciji vrnjeno nadškofiji.

Podjetje Metropolitana, ki ima enega izmed treh bančnih računov odprtega v Nemčiji, je po podatkih Gvin leta 2017 ustvarila za 7,9 milijona evrov prihodkov, medtem ko je zabeležila poslovni izid iz poslovanja v višini 3,2 milijona evrov.

Ob tem je Metropolitana še stoodstotna lastnica družbe LF, d. o. o., ki se ukvarja s skladiščenjem in upravljanjem z odpadki, in Gozdnega gospodarstva Bled. Slednje je hkrati tudi popolni lastnik podjetij Pokljuka, d. o. o., in podjetja GGB, lesna industrija Bled. Hčerinske družbe Metropolitane so leta 2017 zabeležile skupno prihodkov 48,2 milijona evrov prometa, medtem ko je skupni poslovni izid iz poslovanja znašal 2,67 milijona evrov. Levji delež prometa je sicer ustvarilo Gozdno gospodarstvo Bled, in sicer za 48,1 milijona evrov prometa.

gozdar
Profimedia
Nadškofija Ljubljana z gozdovi služi milijone.

Ljubljanska nadškofija je še stoodstotna lastnica Katoliškega inštituta, Škofijske karitas Ljubljana, Zavoda sv. Stanislava, dobrih 40 odstotkov ima v podjetju Družina ter slabih sedem odstotkov v podjetju MC Medicor.

Katoliški inštitut je leta 2017 ustvaril 366.020 evrov prihodkov, medtem ko je poslovni izid iz poslovanja znašal 72.221 evrov. Ob tem je inštitut tudi popolni lastnik še treh subjektov, in sicer Fakultete za poslovne vede, Inštituta za pravo človekovih pravic in Studia Slovenica. Fakulteta za poslovne vede je ustvarila 359.704, leto 2017 pa je zaključila z 31.297 evri dobička, medtem ko je Inštitut za pravo človekovih pravic to leto zaključil brez enega centa prometa, prav tako prometa ni zabeležila Studia Slovenica, ki je poslovno leto zaključila s slabimi štirimi tisočaki izgube.

Škofijska karitas Ljubljana je zabeležila 1,449.000 evrov prihodkov, kot se za humanitarno organizacijo spodobi, pa so leto zaključili zgolj z 1100 evri dobička.

Za Zavod sv. Stanislava, ki je izmed vseh poslovnih subjektov nadškofije, dobil največ proračunskega denarja, pa v spletni aplikaciji Gvin za zadnja tri leta sploh ni podatkov o poslovnih prihodkih.

Ob pregledu poslovanja omenjenih podjetij sicer nismo upoštevali podjetij MC Medicor in Družina, v prvem ima Nadškofija Ljubljana šestodstoten delež, v Družini pa 40-odstotnega.

Državni milijoni

Ljubljanska nadškofija je vključno z zgoraj naštetimi podjetji in ustanovami od države leta 2017 iz različnih naslovov dobila kar 11,21 milijona evrov. V izračunu tudi v tem primeru nismo upoštevali MC Medicor. Daleč največ državnih sredstev je dobil Zavod sv. Stanislava – 4,9 milijona evrov, sama Nadškofija je dobila 4,6 milijona, sledita Gozdno gospodarstvo Bled (973.966 evrov) in podjetje Metropolitana (218.787 evrov).