Predlog sklepa o začetku likvidacije, ki naj bi predvidoma trajala do julija 2020, naj bi vlada obravnavala na četrtkovi seji.

Z dnem, ko se bo začel likvidacijski postopek, bo po besedah ministra za zdravje Aleša Šabedra prenehalo tudi delovno razmerje zaposlenim. Po njegovih besedah bo začel teči odpovedni rok v skladu s pogodbami, delo pa bo prevzel likvidacijski upravitelj, je poročal Radio Slovenija.

Inštitut je 15. maja razpolagal z 1,5 milijona evrov denarnih sredstev, je razvidno iz gradiva, ki ga je ministrstvo za zdravje pripravilo za sejo vlade. Ocenjujejo, da bodo stroški likvidacije, denimo stroški dela likvidacijskega upravitelja, stroški dela zaposlenih, storitve in drugih materialni izdatki, letos znašali 28.975 evrov, v letu 2020 pa 27.825 evrov. Po koncu postopka likvidacije in plačilu obveznosti bodo v državni proračun vrnjena preostala sredstva, ki naj bi jih bilo po oceni skupno 1.475.736 evrov.

Vlada je 28. februarja sprejela odlok o prenehanju inštituta, saj je ocenila, da ob vzpostavljenem programu v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana ter razmeroma majhnem številu bolnikov ni smiselno, da bi enako dejavnost izvajal ločeni javni zdravstveni zavod.

Po opozorilih UKC Ljubljana, da je hkratno delovanje obeh institucij nevarno za otroke in nevzdržno za zaposlene, je NIOSB lani prestavil prihode tujih zdravnikov v UKC do prenosa celotnega programa na inštitut. Do tega nikoli ni prišlo, saj je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prenos programa zavrnil, ker NIOSB ni izkazal, kako bi zagotavljal ustrezne prostore, opremo in kadre.