Kot so sredi maja opozorili v sindikatu, ki sodi pod Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, so imeli vozniki avtobusov zaradi posebno težkega, zdravju škodljivega poklica, ki se ga po določeni starosti ne da več opravljati, v preteklosti priznano zavarovalno dobo s povečanjem (benificirano delovno dobo). Ob tem so imeli tudi možnost, da se upokojijo prej kot ostali zaposleni. 

Z letom 2001 je bila benificirana doba ukinjena, delodajalci pa so začeli voznikom plačevati prispevke za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje. Te so jim plačevali tudi po tem, ko je institut obveznega zavarovanja zamenjal institut poklicnega zavarovanja, in sicer na račun delavca, odprt pri Kapitalski družbi. 

Leta 2013 pa se je zapletlo

Delodajalci naj bi se takrat kolektivno dogovorili za prenehanje plačevanja prispevkov. Kritje za to odločitev naj bi našli pri komisiji Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) oz. njenem zapisniku, da mora voznik izpolnjevati predpisan pogoj prevoženih kilometrov, ki v koledarskem letu znaša 60.000 kilometrov. Šlo naj bi za uvajanje novega kriterija, ki ni bil nikoli sprejet v obliki splošno zavezujočega pravnega akta in objavljen v uradnem listu, in naj tako ne bi mogel posegati v obseg pravic, določen z zakonom in podzakonskimi akti. 

V sindikatu so takoj po odpovedi plačevanja prispevkov sklicali sestanek z delodajalci in jih pozvali k prenehanju kršitev, a zaman. Obrnili so se na državne organe, a tudi od tam ni bilo odziva. 

Drugi val tožb

Da imajo v sindikatu prav, se je po njihovih besedah pokazalo lani, ko je višje delovno in socialno sodišče pritrdilo 53 voznikom mestnega avtobusa, ki so zaradi prenehanja plačevanja prispevkov za poklicno zavarovanje vložili tožbe proti podjetju Ljubljanski potniški promet (LPP). 

Sredi minulega meseca so zato tudi sami delodajalcem poslali zahtevo po prenehanju kršitev obveznosti oz. ponovno plačevanje prispevkov - tudi za nazaj. Ker se podjetja niso odzvala, so zdaj vložili prve tožbe, je povedala generalna sekretarka sindikata Saška Kiara Kumer. Povprečen voznik avtobusa sicer na letni ravni z naslova neplačevanja prispevkov ob izgubi poklicne pokojnine oz. znižanju le te izgubi 1500 evrov, kar od leta 2013 nanese 6000 evrov, prav toliko pa naj bi znašali tudi tožbeni zahtevki. 

V sindikatu so že maja napovedali, da bo prvemu valu tožb jeseni sledil drugi val. Vztrajati nameravajo do konca, dokler ne pridejo do rezultata za vseh 2800 do 2900 zaposlenih v panogi.