»Dobili smo tudi indice, da naj bi bile občine po novi strategiji razvrščene hierarhično, kar pomeni, da bi se Maribor postavljalo nad Ptuj, naše mesto pa bi izgubilo del suverenosti,« so nam pojasnili na občini.

Ptujski mestni svetniki od ministrstva za okolje in prostor (MOP) zahtevajo, naj začne enakovredno upoštevati izhodišča za modeliranje prostorskega razvoja. Ptuju so namreč kot edini mestni občini znižali status glede na zdaj veljavno strategijo.

Ptujčanom že leta 2004 ni bilo prav, da jih je obstoječa strategija opredelila kot zgolj samostojno središče nacionalnega pomena, zdaj občini odvzema tudi to. »Na podlagi izhodišč, ki so bila uporabljena za pripravo Modela prostorskega razvoja 2050, Ptuj enako ali v nekaterih primerih celo bolje izpolnjuje kriterije za središče nacionalnega pomena kot nekatere druge občine,« so zapisali v sklep mestnega sveta.

Mestni svetniki med ostalim zato ne privolijo v somestje z Mariborom. »Dolgoročne posledice bi bile za Ptuj in celotno Spodnje Podravje pogubne, saj bi prinesle izgubo določenih institucij in s tem še večje siromašenje lokalnega okolja na eni strani ter pospešeno centralizacijo na drugi strani. Takšna centralizacija je v navzkrižju s ciljem omogočanja enakega dostopa vseh prebivalcev do javnih storitev,« je stališče, sprejeto na mestnem svetu, povzela županja Nuška Gajšek.

Besedo hočejo še pred javno razpravo

Zato še pred posredovanjem osnutka nove Strategije prostorskega načrta Slovenije v javno razpravo Ptujčani od ministrstva zahtevajo vsebinsko usklajevanje, ki naj bi jim ga zagotovila že nekdanja ministrica Irena Majcen do jeseni 2018. »Kljub obljubi (…) do vsebinskega usklajevanja še vedno ni prišlo, je pa ministrstvo že napovedalo, da bo takoj, ko bo osnutek SPRS 2050 pripravljen, posredovan v javno razpravo. Kar pomeni, da bo osnutek razgrnjen brez usklajevanja z MO Ptuj in ostalimi občinami Spodnjega Podravja, ki so prav tako izrazile močno nestrinjanje s predlagano SPRS 2050,« se glasi izglasovan sklep.

ptuj
STA
Ptujska občina ima dovolj, po degradaciji iz leta 2004 jo nameravajo povsem razvrednotiti, nemara celo razvrstiti hierarhično nižje od Maribora in jo pripeti štajerski metropoli.

Se MOP izmika sestankom?

Gajškova je pristojnega ministra Simona Zajca že seznanila s stališči občine do vprašanja, zdaj mu bo posredovala še sklep. V naslednjem koraku si želi sestanka na ministrstvu, pri čemer je v skrbeh, da minister ne bo našel termina, saj naj bi se na MOP v zadnjih dneh izmikali sestankom s predstavniki Ptuja. »Status, kot ga imamo, to je središče nacionalnega pomena, je ustrezen, zato v nižanje ranga ne bomo privolili,« je dejala županja in dodala, da bo »potrebna odločna akcija, da Ptuj ta status tudi obdrži«.

Naslednja poteza – ptujski lobi?

»Potem bo seveda treba priti do vseh poslancev iz našega okolja, tudi do vseh petih poslanskih skupin v državnem zboru, katerih svetnike imamo tudi v mestnem svetu. Vsekakor pa imamo tudi na vladi Ptujčane, imamo tudi strankarske ministre,« je Gajškova razkrila, kako se mestna občina z zaledjem pripravlja na obet, da jo bo MOP najprej preslišal, nato pa izbrisal.

Odgovor MOP: Na Ptuju imajo netočne informacije

Na MOP pojasnjujejo, da je Ptuj opredeljen kot središče druge ravni, ker je prepoznan kot urbano naselje, ki ima vsaj 15.000 prebivalcev. Skupaj s središčem prve ravni (Maribor) tvori urbanizirano območje, povezano v širšo mestno območje. Vsa središča prve in druge ravni so tudi središča mestnih občin, zagotavljajo na ministrstvu. Pojasnili so še, da so navedbe glede somestja z Mariborom, ki vznemirja ptujske oblasti, netočne. Dodali so, da so imeli prestavniki MO Ptuj svoje pomisleke možnost izraziti na dveh posvetih.