Iz bolnišnice v enem od večjih slovenskih mest sta bila odpuščena na soboto, bilo je že po poldnevu. Doma sta bila ob 13. uri, uro pozneje bi sin že moral dobiti nov odmerek ospena. V bližnji zasebni lekarni je doživela hladen tuš – antibiotika nimajo na zalogi že tri tedne, so ji povedali. Odpravila se je do glavne lekarne v središču mesta, odprte do 14. ure. Šok: tudi tam niso imeli omenjenega antibiotika. Poklicala je še preostale lekarne v mestu – tiste izven mesta so že bile zaprte –, antibiotika niso imeli v nobeni. "Čas se je iztekal, otrok je moral dobiti odmerek, nakar sem poklicala nazaj v bolnišnico na pediatrijo in so bili toliko prijazni, da so mi ponudili pol flaške antibiotika, samo za čez vikend," je zapisala.

Zaskrbljena mama je na prvi dan sledečega delovnega tedna poklicala vse lekarne v radiju 30 kilometrov. K sreči lekarni v dveh okoliških vaseh še nista razprodali vse zaloge, v vsaki je dobila eno stekleničko.

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) podatke o morebitnih motnjah na trgu objavlja na spletni strani Centralne baze zdravil.

Motnja v preskrbi

Kaj je torej šlo narobe? Poklicali smo v nekaj lekarn, ki naj bi jih obiskala bralka. Povedali so nam, da ospena res niso imeli, saj da je motnja v oskrbi.

Nato smo se obrnili na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kjer so nam povedali, da je za preskrbo na trgu z zdravili odgovorna Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), "ki zbira in objavlja tudi podatke o morebitnih motnjah na trgu z zdravili v Sloveniji". "Ta mora motnjo označiti tudi v spletni Centralni bazi zdravil tako, da so na to opozorjeni vsi uporabniki (zdravniki, farmacevti, zavarovane osebe, …). Označeno je kot rdeča pika ob nacionalni številki zdravila," so nam povedali in dodali, da v takšnih primerih (motnja v preskrbi z ospenom) obstaja več možnost. Na primer: zdravnik lahko predpiše drug podoben betalaktamski antibiotik; zdravnik lahko predpiše zdravilo v obliki tablet (odvisno od starosti otroka); ali pa se zaradi relativno kratkotrajne motnje preveri v drugih lekarnah, če imajo zdravilo še na zalogi. Na tem mestu velja omeniti, da naj bi bil ospen po informacijah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije dostopen spet od 31. maja. Včeraj je na omenjeni spletni strani sicer pisalo, da motnja v preskrbi še traja.

Za preskrbo odgovorni proizvajalci zdravil

V zvezi z mamino zagato smo se obrnili tudi na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke. Kot so nam povedali, da naj bi bila motnja v preskrbi kratkotrajna, odpravljena najpozneje do danes. O motnji jih je sicer obvestil Lek "kot imetnik dovoljenja za promet" za omenjeno zdravilo. "Pozvali smo ga, naj izvede vse potrebne aktivnosti za premostitev morebitnega pomanjkanja s tem zdravilom, npr. naj za nadomeščanje pomanjkanja zdravila vloži vlogo za preskrbo z enakim zdravilom v tuji ovojnini iz drugih evropskih trgov (npr. Avstrije), za katero pa mora zagotoviti opremljanje zdravila z nalepko v slovenskem jeziku in slovensko navodilo za uporabo," so zapisali. "Poudarjamo, da so po zakonodaji za preskrbo trga odgovorni proizvajalci zdravil oziroma imetniki dovoljenja za promet z zdravilom, veletrgovci z zdravili in lekarne. JAZMP je pristojni organ za zdravila z regulativno in nadzorno funkcijo in ne institucija, ki bi sama izvajala preskrbo z zdravili, pri čemer pa s svojimi pooblastili, ki ji jih daje zakon, poskrbi za to, da veletrgovci z zdravili lahko pravočasno in v zadostnem obsegu preskrbijo prebivalstvo v Republiki Sloveniji z zdravili v skladu s potrebami javnega zdravstva." Dodali so še, da so zdravnikom podatki o dobavljivosti zdravil na voljo v Centralni bazi zdravil. "Razpoložjivost zdravil bi se morala upoštevati ob predpisu zdravila in v takšnih primerih nedosegljivosti predpisati druga ustrezna zdravila, ki so dostopna trgu," so še zapisali.