Slovenski kmet je v povprečju star 57 let, le štiri odstotke jih je mlajših od 35 let, kar nas uvršča pod povprečje Evropske unije.

Kjer so se kmetije vseeno odločile za predajo mladim in dobile finančne spodbude, se je to po mnenju svetovalk Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti ter razvoj podeželja večinoma izkazalo za dobro potezo. »Kot opažamo na terenu, so rezultati pozitivni, spremembe pa seveda velike. Najpomembnejše je, da se družina resno pogovori pred tem korakom, da gre v predajo brez fige v žepu in ne zgolj zaradi denarja,« je ugotavljala Felicita Domiter, Terezija Bogdan pa je dodala, da se pri prevzetih kmetijah že vidi napredek: »Mladi imajo moč, drugače vidijo stvari, imajo več energije, idej, so bolj drzni, bolj izobraženi, gredo v korak s časom.«

Porušena hierarhija

Pri prevzemih je normalno, da prihaja tudi do nesoglasij. Eden od problemov, ki se pojavi, je lahko finančna odvisnost, saj z denarjem na kmetiji razpolaga in ga razporeja gospodar. Zaplete se lahko pri socialni varnosti starejših, torej pri upokojevanju, različnih pogledih na načine kmetovanja med mlajšo in starejšo generacijo, večinoma majhne kmetije imajo tudi omejene možnosti povečevanja, zato so nujni dodatni viri zaslužka.

O tem, zakaj se zlepa ne odločijo za prenos kmetije na svojega sina ali hčer, kmetje ne želijo javno govoriti in se izpostavljati, saj gre za občutljive odnose znotraj družine. Med glavne razloge naštejejo strah pred posledicami porušene hierarhije na kmetiji, ki s prenosom dobi novega gospodarja, stari pa je lahko na stranskem tiru, se ga ne upošteva, tudi ne spoštuje.

Status in spoštovanje

Zaradi nizkih pokojnin niso finančno samostojni, ampak odvisni od svojih naslednikov, v ekstremnih primerih se celo dogaja, da jim mladi narekujejo ne le delo, ampak tudi uporabo skupnih prostorov v hiši, posebej boleče in žaljive pa so grožnje v slogu »če ne boš ubogal, te bomo vrgli ven«. Dokler torej obdržijo lastništvo, menijo mnogi kmetje, obdržijo tudi svoj status in spoštovanje, saj svojih otrok in njihovih partnerjev ne spravljajo v skušnjavo in apetite po premoženju.