Bratuškovi 5. odstavek 83. člena daje možnost, da v enem letu od nastopa funkcije ministrice brez navedbe razlogov razreši generalnega direktorja, generalnega sekretarja v ministrstvu ali predstojnika organa v sestavi ministrstva.

Petan Mikolavčičevi so sicer očitali mobing nad zaposlenimi. Prihajalo naj bi do trpinčenja zaposlenih na delovnem mestu, vendar komisija tega ni potrdila.