Pogosto se pojavlja tudi vprašanje, kaj in predvsem koliko kupiti otroku. Nagrada je lahko velika motivacija za uspeh, če jo seveda znamo izkoristiti v otrokovo korist. Verjetno dobro veste, kako pomembna je motivacija za to, da najdete voljo za delo. Veliko ljudi motivira denar, nekaterim pa dajejo zagon delo kot tako in osebno zadovoljstvo ob tem, uspešno opravljene naloge ter zadovoljni nadrejeni in/ali stranke. Tudi otroci potrebujejo motivacijo za učenje, še posebej ko gre za snov, ki jim povzroča preglavice ali pa jih niti najmanj ne zanima. Res je, da se otroci učijo zase in za svoje znanje, ki ga bodo v življenju še kako potrebovali, vendar pa je motivacija tista, ki jih bo spodbudila k temu, da bodo sedli za knjigo ter se potrudili po najboljših močeh, da dokažejo, česa so sposobni.

O motivaciji

Ločimo dve vrsti motivacije: zunanjo in notranjo. Prva je tista, ki, kot pove že ime, prihaja od zunaj, torej od staršev in učiteljev. Notranja pa izhaja iz otrokovih lastnih želja in ambicij, da bi dosegel uspeh oziroma usvojil znanje. Nadalje ločimo še pozitivno in negativno motivacijo. Pozitivna motivacija je denimo ta, da se otrok uči, ker si želi dobiti dobro oceno, negativna pa, ker se boji slabe ocene (in kazni, ki morebiti sledi).

Nagrada kot spodbuda?

Nagrada je lahko za otroka velika motivacija in spodbuda, bodisi za lepo vedenje in poslušnost, pospravljanje ali pa učenje in prizadevanje za visoke ocene. Mnogi starši menijo, da otrok ni pametno nagrajevati za nekaj, kar jim bo v življenju tako ali tako koristilo. »Otrok se uči zase,« pogosto slišimo od njih. To seveda drži. Vseeno pa nekateri pri tem pozabljajo, da se večina otrok ne zaveda, kaj ocene dejansko pomenijo oziroma kako jim bo znanje, ki ga pridobivajo v šoli, prišlo prav v življenju. V tem pogledu je nagrada kot motivacija nujna. Morda je pametno razmisliti o nagradi, tudi če otrok ne doseže zastavljenega cilja. Če se je resnično trudil za uspeh, pa mu ni uspelo doseči cilja, si verjetno zasluži nagrado vsaj za trud. Razmisliti pa treba tudi o nagrajevanju otrok, ki dosegajo uspehe tako rekoč z levo roko. Takšen otrok ne potrebuje nagrade, temveč nove izzive, za katere je pozneje, ko jih doseže, lahko nagrajen.

Pohvala šteje!

Mlajšim otrokom največ pomeni prav pozornost staršev in njihova pohvala, zato jim boste najbolj ustregli, če jih boste za uspešno opravljene naloge pohvalili in jih spodbudili za delo naprej. Če boste o njihovih uspehih poročali še sorodnikom in prijateljem, pa se bodo počutili še posebej počaščene.

Materialna nagrada

Seveda se lahko odločite tudi, da boste svojega šolarja nagradili z materialno nagrado, denimo z novo zgoščenko njegove najljubše skupine, vstopnico za koncert ali kar z izletom v nakupovalno središče, kjer si bo nagrado izbral sam. Če govorimo o dražjih stvareh, kot sta na primer kolo ali mobilni telefon, pa je morda pametno razmisliti o tem, da bi nekaj denarja za nagrado iz svoje žepnine (če jo prejema) prispeval kar otrok sam. Tako bo spoznal, da kljub trudu ni vedno preprosto dobiti tistega, kar si želimo.