Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost bo lahko zavezanec odslej vse prispevke plačal le z enim e-računom. Akontacijo dohodnine bo moral posameznik še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost. Postopek se bo s tem poenostavil in bo predvsem precej cenejši, saj se bodo zmanjšale provizije bankam, sporočajo iz finančne uprave. 

60 položnic na leto

Osebe z dejavnostjo morajo vsak mesec plačati štiri različne prispevke za socialno varnost in še akontacijo dohodnine (če znesek akontacije ne presega 400 evrov, se ta lahko plača tudi v trimesečnih obrokih). Mesečno to pomeni pet položnic oziroma 60 položnic na leto. Osebe z dejavnostjo so morale tako mesečno plačevati trem različnim javnofinančnim blagajnam, in sicer proračunu Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Ker je Furs doslej omogočal združevanje tistih plačil, ki so se nanašala na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun, so lahko posamezniki namesto petih različnih položnic izpolnili le tri in si tako zmanjšali stroške, odslej pa bosta tako potrebni le dve položnici.

Najprej družbeniki in samozaposleni 

Finančna uprava bo ta nov način plačevanja obveznosti na podlagi e-računa sicer uvajala postopoma, zato bo ta možnost sprva na voljo samo družbenikom in samozaposlenim, torej osebam, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, kot so na primer samostojni podjetniki, kulturniki, športniki, odvetniki itd., ter ki so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. V prihodnosti bodo ta način plačevanja zagotovili tudi pravnim osebam. 

Potrebna prijava na e-račun 

Kdaj? 
V bankah je s postopki registracije za prejemnika e-računa mogoče začeti že zdaj, Furs pa bo prve e-račune izdal po 15. juniju, ko se izteče rok za predložitev obračunov prispevkov za socialno varnost za maj 2019.

Zavezanec bo sicer še vedno lahko uporabljal dosedanji način plačevanja. V kolikor se bo odločil za poenostavitev, pa se bo moral pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa, pri čemer se s prejeto prijavo šteje, da se zavezanec strinja s »Splošnimi pogoji plačevanja obveznih dajatev z e-računom.«

To bo zavezanec storil le enkrat, saj bo prijava veljala do odjave ali do zaprtja računa. Furs bo takšnemu zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil tako imenovani zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev. Ta nalog bo zavezancu prek njegove banke nato poslal v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vključeval tudi obvestilo v pdf obliki. Zavezanec bo lahko do e-računov dostopal prek svoje spletne banke, kjer bo lahko predizpolnjen plačilni nalog tudi potrdil in s tem neposredno poravnal znesek obveznosti.