Velova, ki je uradno na dopustu, svet AVP sicer o danes sprejetih sklepih še ni obvestil. Kot smo že poročali, je predsednik sveta AVP Jure Prestor danes pojasnil, da je svet obravnaval dogodek, povezan s poškodbo službenega avtomobila, ki ga stalno uporablja Velov. Kljub Prestorjevemu pozivu, pa Velov članom sveta tega ni ustrezno pojasnil. Kot je dejal Prestor, so tik pred sejo od Velova dobili zgolj kratek stavek, v katerem je navedel, da z njegovim ravnanjem ni nič narobe. 

Svet agencije je ocenil, da takšno ravnanje direktorja agencije močno škodi njenemu ugledu. O zadevi so se posvetovali tudi s pravno službo in ugotovili, da se "v primeru, ko je ugled agencije okrnjen, smatra, da je direktor kršil svojo dolžnost vestnega opravljanja svojega dela".

Priče naj bi ga videle

V torek so v Stražišču opazili parkiran avto agencije, ki naj bi ga vozil Velov, z vidnimi poškodbami. Policija sicer ni odkrila nepravilnosti, mediji pa so objavili izjave dveh anonimnih prič, ki sta navajali, da ni dvoma, da je bil Velov za volanom opit. Velov dogodka še ni javno pojasnil. 

Če bodo te navedbe potrjene, bode v oči dejstvo, da je agencija pred dobrim mesecem predlagala znižanje dovoljene meje alkohola za voznike z 0,5 na 0,2 promila alkohola v krvi. Takrat je Velov pojasnil, da vozniki, ki vozijo z dovoljeno količino alkohola v krvi, pogosto povzročijo prometne nesreče. Glede nadzora v prometu je dodal, da ta "mora biti na način, da ga bodo ljudje sprejeli kot potrebnega in poštenega" in dodal, da "kazen mora biti vzgojna". 

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes sicer ocenila, da bi bilo za agencijo najbolje, če bi Velov podal odstopno izjavo. Kot je danes poročal Svet na Kanalu A, na ministrstvu že pripravljajo vsa gradiva, potrebna za razrešitev Velova, o tem pa bi lahko odločala vlada že v petek na dopisni seji. 

Poslanstvo agencije

Poslanstvo agencije je sicer prizadevanje za zmanjšanje najhujših posledic prometnih nesreč ter pripravlja in izvede nacionalni program varnosti cestnega prometa. V okviru svojih pristojnosti opravlja presojo varnosti cestne infrastrukture in zagotavlja izobraževanje in osveščanje javnosti glede uvajanja novih ukrepov, ki pripomorejo k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. 

Organa agencije sta direktor in svet agencije. Svet agencije skrbi za delovanje agencije v javnem interesu, sprejema splošne akte, program dela, finančni načrt, letno poročilo in druga poročila agencije. Vladi predlaga imenovanje in razrešitev direktorja, daje usmeritve in navodila za delo ter predloge in mnenja o posameznih vprašanjih. Agencija tudi imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za obravnavo nekaterih vprašanj in izvaja druge zakonsko določene naloge.