Lani je vsaj en tak pripomoček prejelo že 85.000 ljudi, kar pomeni, da je število tistih, ki jim zdravnik napiše naročilnico za omenjene pripomočke, zelo veliko. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) pojasnjujejo, da je zavarovana oseba »trenutno v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pri inkontinenci urina in/ali blata za en mesec upravičena do največ 90 kosov predlog, hlačnih predlog (plenic) ali posteljnih predlog. Znotraj 90 kosov je lahko največ 30 kosov nočnih hlačnih predlog (plenic). Posteljne predloge se lahko predpiše in izda le v kombinaciji s predlogami ali hlačnimi predlogami (plenice). Samostojno se posteljnih predlog ne predpisuje in/ali izdaja. Pooblaščeni osebni zdravnik lahko izda naročilnico za predloge, hlačne predloge (plenice) ali posteljne predloge v skupni količini 270 kosov, to je za največ tri mesece (90 dni).« Število izdanih plenic, predlog in podobnega je seveda povezano s stroški. Celotna vrednost stroškov za inkontinenčne pripomočke iz naslova (obveznega in dopolnilnega) zdravstvenega zavarovanja je lani znašala 17,4 milijona evrov.

Zdaj so na mizi ZZZS predlogi, da bi se število pripomočkov ljudem, ki so do njih upravičeni, povečalo. O tem vprašanju je debatirala celo Vlada Marjana Šarca, saj je poslanec Levice na vlado poslal vprašanji: »Kaj bo preventivnega storila glede te naraščajoče in pereče problematike?« in »Kdaj bo ZZZS odobril že predolgo razpravljalni predlog o štirih, in ne treh inkontinenčnih plenicah dnevno?« Dober mesec pozneje je Trček dobil odgovor. Vlada Marjana Šarca je namreč na seji 16. maja govorila tudi o urinski inkontinenci in obenem odgovorila Trčku. Pojasnila je, da ve, da je inkontinenca stanje, ki je pogosto prisotno pri starejših. »Ne gre za bolezen, ampak za simptom, ki je lahko rezultat številnih motenj. Prisotnost inkontinence lahko predstavlja težko psihično, telesno in ekonomsko obremenitev za posameznika in tudi za njegove bližnje.« Na vladi med drugim vedo, da se inkontinenca uspešno zdravi ali prepreči, če to ni mogoče, pa Šarec in njegovi ministri razumejo, da sta »potrebni ustrezna oskrba in podpora osebi z inkontinenco«, kot so zapisali v odgovoru poslancu Levice.  

Franc Trček poslanec
STA
Franc Trček iz ZL je v imenu svoje poslanske skupine zastavil največ vprašanj – 93.

Glede povečanega števila pripomočkov so Trčku napisali le predlog, ki je trenutno na mizi ZZZS in še ni bil deležen obravnave. Predlog so pripravili na podlagi pobud zavarovanih oseb in usklajevanja s predstavniki medicinske stroke. Širitev pravice do pripomočkov za inkontinenco pa bo po novem videti približno takole, so poudarili na ZZZS, če bo predlog sprejet v celoti:

1. Dnevno do dve dodatni posteljni podlogi, predlogi ali hlačni

      predlogi (plenici) za enkratno uporabo pri določenih zdravstvenih

      stanjih oziroma največ 150 kosov na 30 dni;

2. Mobilne neprepustne hlačke kot nov medicinski pripomoček, ki bi

      ga lahko predpisal zdravnik namesto dveh predlog ali hlačnih predlog

      (plenic) za enkratno uporabo z omejitvijo največ 30 kosov na 30 dni.

Takšna razširitev pravice do pripomočkov pomeni tudi višje stroške za ZZZS. Posteljne  podloge,  predloge,  hlačne  predloge naj bi blagajno ZZZS na letni ravni bolj obremenile za 4,852.000 evrov, mobilne neprepustne hlačke pa še za okoli 606.500 evrov. K temu je po besedah ZZZS treba prišteti še izdatke prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic v višini približno enega milijona evrov. Navedeni predlog je v okviru Predloga sprememb in dopolnitev Pravil obveznega  zdravstvenega zavarovanja v obravnavi upravnega odbor ZZZS, in če bo sprejet, ga bodo posredovali v javno razpravo in medresorsko  usklajevanje,  ki  poteka prek  ministrstva  za  zdravje. Po zaključku  teh  postopkov  bo  upravni odbor  ZZZS  novelo pravil ponovno obravnaval na seji, za njeno uveljavitev pa jo mora nato sprejeti še skupščina ZZZS. Noveli pa mora dati zeleno luč še minister za zdravje Aleš Šebeder.