Ker se zdravniki zavedajo, da je za omenjene spremembe potreben čas, se bodo ponovno sestali sredi septembra, ocenili napredek ter se na podlagi tega odločili o nadaljnjih korakih. Celjski zdravniki so sicer na podlagi obljube ministra za zdravje Aleša Šabedra o sprejemu aneksa zamrznili svoje napovedane odpovedi.

Strokovni direktor Zdravstvenega doma (ZD) Celje Marko Drešček je v izjavi za javnost po sestanku povedal, da je z izplenom sestanka zadovoljen. Zdravniki so po njegovih besedah čez vikend preučili aneks ena, s katerim je vlada mejo za odklanjanje novih bolnikov določila pri 1895 glavarinskih količnikih, z njegovo vsebino so zadovoljni, ker kaže na to, da je vlada očitno začela sodelovanje s stroko družinske medicine.

Kranjski splošni zdravniki, ki so aprila podali odpovedi pogodb o zaposlitvi, so se po sprejemu aneksa ena na četrtkovem sestanku odločili, da odpovedni rok, ki bi se iztekel s koncem maja, podaljšajo do 15. septembra. Vztrajajo namreč tudi pri sprejetju drugih ukrepov, ki bodo razbremenili njihovo delo, na čelu z aneksom dve.

Na vprašanje, ali je ta količnik za zdravnike sprejemljiv, je Drešček dejal, da ja in ne. "Takšen količnik je bil tudi zahteva zdravnikov, čeprav bo trajalo nekaj časa, da bo to tudi doseženo, vendar smo se s tem sprijaznili," je dejal. 

Zdravniki od vlade pričakujejo, da uresniči tudi obljube, ki jih je dala ob sprejemu aneksa, a to so administrativne razbremenitve, ukinitev kaznovanja s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije (ZZZS) in ustrezno financiranje zdravstvenih timov.

Pojasnil je tudi, da bodo zdravniki, ki ne dosegajo omenjenega količnika, vpisovali nove bolnike in v ZD Celje imajo takšnih zdravnikov. Zdravniki, ki so presegli količnik, pa bolnikov ne bodo izpisovali oz. jih bodo obdržali. Bolnikom se ni treba bati, da ne bi imeli svojega zdravnika, je zatrdil Drešček.

Odklanjanje novih bolnikov

Vlada je v četrtek potrdila aneks številka ena k splošnemu dogovoru, s katerim je pri 1895 glavarinskih količnikih na novo določila mejo, pri kateri bodo družinski zdravniki lahko odklanjali nove bolnike. Minister Aleš Šabeder zagotavlja, da nihče ne bo ostal brez osebnega zdravnika, zdravniki pa opozarjajo, da je to le prvi korak k ureditvi razmer.