Splošni dogovor za letošnje leto je mejo obremenitve namreč postavil pri povprečju posamezne izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), kar je na bolj obremenjenih območjih še dvignilo prag obremenitve.

To je bila kaplja čez rob za družinske zdravnike, ki zahtevajo, da se za letošnje leto upošteva meja pri 1895 glavarinskih količnikih, kot jo določa podpisani sporazum o začasni prekinitvi stavke med vlado in sindikatom.

Zaradi preobremenjenosti so družinski zdravniki ponekod že napovedali oz. podali odpovedi. Konec meseca se odpovedni rok izteče 24 kranjskim zdravnikom, do takrat pa ministrstvu dajejo čas tudi celjski, ki so na podlagi obljube ministra za zdravje Šabedra o sprejemu aneksa zamrznili svoje napovedane odpovedi. Te so z junijem napovedali tudi mariborski in ptujski zdravniki

Minister za zdravje Aleš Šabeder je dogovor o aneksu s podpisniki splošnega dogovora sicer poskušal doseči na arbitraži, ki pa ni bila uspešna v celoti. Zataknilo so je ravno pri pragu obremenitve, saj je skupščina ZZZS ocenila, da ta pri meji, ki jo zahtevajo zdravniki, zaradi nezadostnega števila kadrov ni uresničljiva.

Šabeder bo podporo aneksu danes tako iskal med ostalimi ministrskimi kolegi. Kot je med pripravo aneksa večkrat poudaril, določitev novega normativa ne pomeni, da bi zdravniki odklanjani že opredeljene bolnike. Del populacije, ki se seli ali prehaja od pediatrov k družinskim zdravnikom, pa bo začasno opredeljen pri zdravnikih z najmanjšo obremenitvijo, dokler v sistem ne bodo prišli novi timi, je napovedal.