Kolo je, sploh v mestih, za premagovanje vsakodnevnih razdalj ali pa tudi za rekreacijo, močno priljubljeno. Kolesarjenje je tudi zelo ekološki način gibanja, saj z uporabo kolesa prispevamo k čistejšemu okolju. Vendar pa moramo pri tem, kot poudarja policija, dobro poskrbeti za svojo varnost, saj so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev.

»Dejstvo je, da so kolesarji manj varni  kot drugi udeleženci v cestnem prometu. Predvsem so slabše vidni; njihova vidnost je obratno sorazmerna s hitrostjo vožnje – hitrejši so, slabše so opazni,« opozarja varnostni organ. Zanimivo je tudi, kar izhaja iz statistike, ki nam jo predoči policija, da so vozniki koles v najhujših prometnih nesrečah v več kot polovici primerov povzročitelji nezgode. 

Žrtve in povzročitelji

»Kolesarji najpogosteje povzročijo prometne nesreče zaradi nepravilne strani in smeri vožnje (vozijo preblizu roba vozišča ali celo po nasprotni polovici), vožnje pod vplivom alkohola, zaradi neupoštevanja pravil o prednosti ali ker hitrosti ne prilagodijo stanju in lastnostim ceste, še posebej na posameznih odsekih cest z večjim naklonom.« So pa kolesarji, kot še pojasnjuje policija, na drugi strani tudi žrtve drugih udeležencev v cestnem prometu. »Največkrat prehitrih voznikov in tistih, ki vozijo pod vplivom alkohola,« nam povedo možje v modrem.

Pod drobnogled vzemimo statistiko nezgod na območju Policijske uprave Kranj. Njihov predstavnik za odnose z javnostmi, mag. Bojan Kos, nas je seznanil s tem, da kolesarji v segmentu prometnih nesreč na Gorenjskem v zadnjih petih letih (od 2014 do 2018) predstavljajo okoli osemodstotni  delež.  »V  tem času so bili udeleženi v 687 prometnih nesrečah, ki so se večinoma zgodile v naseljih. V letošnjem letu je bilo nesreč z udeležbo kolesarjev 19, umrl je eden. Skupno se je tako od leta 2014 na Gorenjskem do danes tako zgodilo 706 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, umrlo pa jih je devet,« je dejal.

vzporedna vožnja
PU Kranj
Vožnja 'vštric' kot jo prikazuje fotografija, je prepovedana. Zanjo je predvidena globa.

To ni po zakonu

V nevarnost, poudarja Kos iz PU Kranj, se kolesarji sami spravljajo tudi z vožnjo po dva ali celo po trije vzporedno ali v daljši koloni brez presledka. »Vozniki koles morajo voziti drug za drugim, razen na kolesarski poti, kjer smeta voziti dva vzporedno, če širina poti to omogoča. Vožnja kolesarjev po cesti drug ob drugem pa je prepovedana, razen v primeru treningov pod licenco kolesarske zveze v skladu s predpisi. V primeru vožnje v koloni naj se kolesarji razdelijo v manjše skupine, med njimi pa naj bo dovolj prostora, da jih bodo ostali vozniki lahko varneje prehiteli,« je svarilo in priporočilo policije. V Sloveniji je vožnja po dva ali več vzporedno v nasprotju z 94. členom Zakona o pravilih cestnega prometa. Zanjo je predpisana denarna kazen v višini 80 evrov.

Omenimo še, da bo do konca maja potekala akcija za večjo varnost kolesarjev. Slovenski policisti bodo tako v tem času poostreno nadzirali kolesarje in spremljali, ali ti spoštujejo cestnoprometne predpise. Posebno pozornost bodo namenili pravi strani vožnje kolesarjev in vožnji v rdečo luč, uporabi zaščitnih sredstev in uporabi mobilnega telefona med vožnjo.

O prekrških in globah

Poglejmo samo nekaj kršitev in predvidenih glob za kolesarje. Če boste vozniki koles povzročili prometno nesrečo zaradi neprilagojene hitrosti vožnje, boste plačali 40 evrov. Če boste med vožnjo uporabljali naprave in opremo, ki zmanjšujejo vaše slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila; tu so mišljeni telefoni, slušalke in tako dalje, vas bodo tudi oglobili s 40 evri. Enako vsoto boste plačali tudi, če na kolesu ne boste imeli ustreznih žarometov.

Denarna kazen je predvidena tudi za neupoštevanje luči na semaforju; ta znaša od 160 do 250 evrov, za nepravilno prehitevanje, izsiljevanje prednosti (80 evrov), kazen za nenošenje čelade – imeti jo mora vsak voznik in potnik na kolesu do dopolnjenega 18. leta starosti – je 120 evrov, za neustavljanje pred prehodom za pešce prav tako, za metanje odpadkov s kolesa je globa 80 evrov, najvišja pa je kazen za vožnjo s kolesom pod vplivom alkohola, ki znaša od 300 do 1200 evrov.