Do brezplačnega obiska energetskega svetovalca je upravičenih kar 70.000 posameznikov, Eko sklad je lani dobil 243 prijavnic za obisk, opravili so jih 230. Na Eko skladu si sicer želijo izvesti vsaj 300 svetovalnih obiskov na leto.

Zima, ki letos ni pokazala zob, se je zaključila, s tem pa se za pol leta zaradi ogrevanja poslavljajo tudi višji mesečni stroški. Številni, predvsem socialno ogroženi, že zdaj s strahom pogledujejo proti jeseni, saj imajo vse večje težave s plačevanjem stroškov ogrevanja.

Vse višji stroški za ogrevanje

Najrevnejši del prebivalstva mora v zadnjih letih pozimi vse večji delež prihodkov namenjati za ogrevanje, medtem ko pri preostalih delih prebivalstva to razmerje ostaja praktično nespremenjeno.

Najbolj socialno ogrožena gospodinjstva so denimo leta 2002 za energijo v stanovanju namenila 13,1 odstotka prihodkov, leta 2015 pa se je ta delež dvignil že na 17,7 odstotka.

V javnosti in med potencialnimi upravičenci je zelo malo znana informacija, da lahko socialo ogroženi novo kurilno napravo dobijo brezplačno. Eko sklad namreč stoodstotno subvencionira nakup peči, z nakupom nove, bolj varčne naprave pa se občutno znižajo stroški ogrevanja.

Subvencije je do zdaj izkoristilo zelo malo upravičencev, denar je ostajal. »V aktualnem razpisu, v katerem je bilo za ta namen rezerviranih 440.000 evrov, je bilo do zdaj porabljenih le 70.000 evrov. Dobili smo 25 vlog, 16 jih je bilo odobrenih,« so nam povedali na Eko skladu.

Seveda za subvencijo obstajajo določene omejitve. Najvišja subvencija znaša 8000 evrov za nakup male kurilne naprave na lesno biomaso – na polena, sekance in kombinirano kurjavo. Za peč na pelete znaša najvišja subvencija 6000 evrov in 4000 evrov za peletno peč z vodnim toplotnim prenosnikom (kamin).

Do zdaj so bili do subvencije upravičeni le prejemniki redne socialne denarne pomoči iz mest, v katerih imajo največje težave s trdimi delci PM10 v zraku. Subvencijo so tako lahko dobili le tisti iz Celja, Hrastnika, Kranja, Ljubljane, Maribora, Murske Sobote, Novega mesta, Trbovelj in Zagorje.

Predvidoma maja bo sklad objavil nov razpis, na katerega pa se bodo lahko prijavili prejemniki redne socialne pomoči iz vse države, so nam razkrili na Eko skladu.

peči
STA
Najvišja subvencija za nakup kurilne naprave znaša 8000 evrov.

Subvencija tudi za fasado

Sklad sicer ne spodbuja le nakup novih kurilnih naprav, temveč prejemnikom redne denarne socialne pomoči, ki so etažni lastniki, omogoča tudi povrnitev celotnega stroška njihovega deleža naložbe, a tudi s temi subvencijami upravičenci očitno niso dovolj dobro seznanjeni.

»Osem občanov je dobilo stoodstotno subvencijo v večstanovanjskih stavbah v skupni višini 27.000 evrov. To je za fasado, streho in tako naprej,« so povedali na Eko skladu.