Minister za okolje in prostor Simon Zajc je na novinarski konferenci povedal, da so cilji nove uredbe jasna ureditev, ustreznejše ravnanje z odpadnimi svečami in preprečevanje njihovega kopičenja pri zbiralcih.

Dokument prinaša dve novost. Po novem za predelavo odpadnih sveč ne bodo več zadolženi zbiralci, temveč tisti, ki sveče dajejo na trg. Poleg tega uredba po vzoru uredbe o ravnanju z električno in elektronsko opremo uvaja finančno jamstvo, s katerim se bo država zavarovala za primere, ko proizvajalci ozirom prodajalci sveč ne bodo opravljali svoje nove dolžnosti in bo za predelavo morala poskrbeti država.

Ob pokopališčih še vedno kupi sveč

Problematika odpadkov je v Sloveniji pereča že nekaj časa. Po kriznih razmerah, ki so vladale lani poleti, so pri številnih komunalah in ob pokopališčih še vedno nakopičeni kupi odpadne embalaže in odpadnih sveč. Na podlagi zakona o interventnem odvozu odpadne embalaže in odpadnih sveč je ministrstvo objavilo javno naročilo za izbiro podjetij, ki bodo smeti odpeljala. A v treh od skupno petih opredeljenih sklopov javnega naročila ni v roku prejelo nobene ponudbe.

Inšpektorji Inšpektorata RS za okolje in prostor so doslej za interventni odvoz označili 13.700 ton odpadne mešane embalaže in 695 ton odpadnih nagrobnih sveč.