Česa se učijo
Primer matematike Otroci morajo pri starosti šest let pri matematiki šteti, brati, zapisati in urediti števila do 5, 10 in 20. Seštevati in odštevati v množici naravnih števil do 20, vključno s številom 0, uporabiti smiselne računske operacije pri reševanju matematičnih problemov.

Zakon o osnovni šoli določa, da morajo starši v prvi razred vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili šest let. To pomeni, da se bo septembra v šolske klopi usedlo tudi veliko število otrok, ki bodo še vedno stari pet let. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če odlog predlagajo starši ali zdravstvena služba, mora strokovna komisija obvezno ugotoviti pripravljenost otroka. O odložitvi začetka šolanja nato odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec in vzgojitelj oziroma učitelj.

Vse več prošenj za odlog

Prošenj za odlog šolanja je vsako leto več. Če jih je bilo še leta 2010 komaj 809 oziroma 4,5 odstotka vse generacije, je že leta 2017 ta odstotek porasel na 8,3 odstotka oziroma 1846 otrok. Letos se je ta odstotek dvignil že na 9,7 odstotka oziroma 2096 otrok. Komisije naj bi praviloma odobrile skorajda vsako prošnjo. Podatka o tem, koliko vlog za podaljšanje šole zavrnejo na ministrstvu za šolstvo, nimajo, saj je to stvar vsake posamezne šole. A ker so zaradi odlogov vpisov začele nastajati težave v vrtcih, kjer se ti otroci zadržijo leto dni več, kot je bilo predvideno, naj bi se po neuradnih informacijah že pojavile zahteve po tem, da morajo biti šolske komisije, ki ocenjujejo intelektualno fizično, čustveno in socialno zrelost otroka, pri svojem delu striktnejše.

Odlog tudi med šolskim letom

Starši se za odlog vpisa običajno odločajo, ker menijo, da njihov otrok ne bo zmogel akademskih obremenitev, ki jih prinaša šola, in mu raje privoščijo še eno leto brezskrbnega otroštva. Če se pri otroku med šolskim letom izkaže, da je bil vpis preuranjen, je mogoče predlagati odložitev šolanja tudi med šolskim letom, ko je otrok že v prvem razredu, kar lahko predlagajo starši ali pa šolska svetovalna in zdravstvena služba. Otroci načeloma ponavljati prvega razreda ne morejo, razlog pa je v tem, da naj bi bilo prvo triletno obdobje šolanja zasnovano tako, da tudi tisti, ki na začetku morda malce zaostajajo, praviloma vse nadoknadijo do konca tretjega razreda.

Zapleti v vrtcih

Ker se vedno več staršev odloča za odlog vpisa, se s težavami srečujejo tudi v vrtcih, saj težko načrtujejo vpis novih otrok. Otroci, ki ne vstopijo v prvi razred, namreč ostanejo brez skupin, kar ob veliki zasedenosti vrtcev za uprave predstavlja velike logistične težave, poleg tega pa se v vrtcih ne sprosti dovolj mest za nove otroke, zaradi česar nastajajo vse daljše čakalne vrste.