marjan sušelj, aleš šabeder
STA
Minister za zdravje Aleš Šabeder v pogovoru z direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjanom Sušljem.

"Do 31. maja bomo sprejeli aneks št. 1 k splošnemu dogovoru 2019, v katerem bo določeno, da zdravniki lahko zavračajo nove paciente, ko enkrat dosežejo 1895 glavarinskih količnikov, kar je meja, ki jo za leto 2019 določa podpisani sporazum o začasni prekinitvi stavke," je v današnjem nagovoru na skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) pojasnil minister Aleš Šabeder.

Na ministrstvu za zdravje so po njegovih besedah v zvezi z aneksom pripravili tudi tri dopolnitve: "Prvo predvideva uveljavitev državnega povprečja, drugo 80-odstotno financiranje novih timov družinske medicine v obdobju štirih let, tretje pa, da se novi timi ne štejejo v povprečje glavarinskih količnikov."

Šabeder je napovedal, da bodo z namenom zagotovitve novih zdravnikov družinske medicine letos razpisali vsaj 95 mest za specializacijo. Spomnil je, da so za pomlad 2019 določili 62 specializacij iz družinske medicine, od tega 45 za območje celotne države in 17 za posamezne izvajalce.

V nagovoru skupščini Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je tudi navedel, da so bolnišnice v sanaciji že posredovale novelacije sanacijskih programov. Te bodo po njegovih besedah pregledali, in če jih bodo potrdili, bodo veljali novelirani sanacijski programi.