Sodišče je konec marca v sodbi, ki so jo pridobili na portalu Siol, odločilo tudi, da je odpoklic Kneza in Skoka veljaven, saj bi jima mandat v vsakem primeru že potekel. Dars mora Knezu plačati 54.000 evrov bruto, Skoku pa približno 48.500 evrov bruto. K obema zneskoma je treba prišteti še obresti, od Darsa pa bosta prejela še dobrih 17.000 evrov pravdnih stroškov. "Dokazali smo, da ni bilo nobene osnove za razrešitev," je portalu v kratkem telefonskem pogovoru dejal Knez. 

Knez in Skok sta bila v upravo Darsa imenovana avgusta 2012, v času prve vlade Janeza Janše. Januarja 2016 ju je nadzorni svet, ki ga še danes vodi Marjan Mačkošek, krivdno razrešil s položaja. To je utemeljil z "razlogom hujše kršitve obveznosti". 

Trženje optičnih kablov

Ključni "greh", ki ga je nekdanji upravi očital nadzorni svet, je bila ustanovitev podjetja Delkom, ki je v Darsovem imenu prevzelo trženje optičnih kablov ob avtocestnem križu. Zanjo namreč Knez naj ne bi imel ustreznega soglasja nadzornikov. Čeprav je podjetje v svojo blagajno zgolj preusmerilo Darsove prihodke iz dejavnosti optike, so pozornost nadzornikov vzbudili tudi relativno visoki izdatki za svetovalne storitve. 

Hkrati je Knez pri družbi AR Plane, ki jo obvladuje poslovnež Andrej Rautner, naročil še dve pravni mnenji, ki sta "pokrili" ustanovitev Delkoma. Za obe mnenji je Dars skupaj plačal 25.000 evrov, po ugotovitvah nadzornikov pa naj bi bili "po vsebini praktično identični".

Nadzorniki so upravi očitali tudi "nepojasnjeno visok znesek osnovnega kapitala družbe" in "po nepotrebnem tudi dvotirni sistem upravljanja". Član nadzornega sveta Delkoma je bil tudi Janez Šušteršič, nekdanji minister za finance v drugi Janševi vladi. 

Pritožba Darsa neuspešna

Knez, ki ga je na položaju zamenjal Tomaž Vidic, in Skok sta se na razrešitev pritožila na Okrožno sodišče v Ljubljani. To jima je priznalo pravico do odpravnine, a zavrnilo njuno zahtevo za ničnost sklepov odpoklica. Na sodbo sodišča prve stopnje so se pritožili tako Dars kot Knez in Skok. 

Knez in Skok sta bila pri tem uspešnejša. Višje sodišče je namreč njuni pritožbi zaradi zmotne uporabe materialnega prava na okrožnem sodišču delno ugodilo. Poleg tega, da jima je potrdilo pravico do odpravnine, ki so ji oporekali na Darsu, je za delno ničen razglasilo tudi sklep nadzornikov o razrešitvi, natančneje v delu, ki omenja hujšo kršitev obveznosti. V ostalih delih je njuno pritožbo zavrnilo. 

To po pisanju portala posledično pomeni, da sklep o njuni razrešitvi ostaja veljaven, le da brez poprejšnje utemeljitve. Sodišče je sicer pritožbo Darsa v celoti zavrnilo. "Pritožbena teza, da je bil prejšnji nadzorni svet 'pretirano' naklonjen tožnikoma, ne more omajati prepričljive dokazne ocene in zaključka sodišča prve stopnje, da sta imela tožnika podlagi za ustanovitev podjetja Delkom v predhodnem sklepu nadzornega sveta," je v sodbi zapisalo višje sodišče.