Izmenjali so stališča o obetih in tveganjih za svetovno gospodarstvo ter "o sicer stabilnih ekonomskih in javnofinančnih razmerah v Sloveniji", so sporočili z ministrstva za finance. 

Obeti za srednjeročno obdobje so bolj pozitivni

Slovenska delegacija se je pod vodstvom ministra za finance Andreja Bertonclja udeležila rednega spomladanskega zasedanja SB in MDS, na katerem so se srečali ministri za finance, guvernerji centralnih bank, vodilni predstavniki gospodarstva, akademiki in predstavniki civilne družbe. Izmenjali so stališča o stanju svetovnega gospodarstva v luči poslabšanih obetov glede njegove rasti, povečanih geopolitičnih tveganjih in trgovinskih napetostih ter v luči strukturnih izzivov, s katerimi se sooča svetovno gospodarstvo. SB in MDS sta predstavila nove napovedi o gospodarski rasti in opozorila na prisotna tveganja ter pozvala k ustreznemu odzivu nosilcev ekonomskih politik. SB za letošnje leto svetovnemu gospodarstvu napoveduje 2,6-odstotno, v letu 2020 pa 2,8-odstotno gospodarsko rast, medtem ko MDS rast svetovnega gospodarstva letos ocenjuje na 3,3 odstotka, v letu 2020 pa na 3,6 odstotka. Čeprav se kratkoročne napovedi gospodarske rasti obeh institucij znižujejo, pa so obeti za srednjeročno obdobje bolj pozitivni. 

Znaten fiskalni napor

Slovenska delegacija se je v Washingtonu udeležila sestankov konstituenc SB in MDS, ki jih sestavlja Slovenija, ter se srečala z namestnico izvršne direktorice MDS Carlo Grasso, namestnikom direktorja za fiskalno politiko MDS Gerdom Schwartzem, regionalnim podpredsednikom SB Cyrilom Mullerjem, namestnico direktorja za monetarno politiko in kapitalske trge MDS Ratno Sahay, direktorjem evropskega oddelka MDS Poulom Thomsnom, vodjo misije MDS za Slovenijo Bernardinom Akitobyjem in drugimi visokimi predstavniki SB in MDS. Razpravljali so o položaju Slovenije kot zelo odprtem gospodarstvu v luči izzivov, s katerimi se sooča globalno gospodarstvo. Sogovorniki so ocenili, da je Slovenija izvedla znaten fiskalni napor, ki že izkazuje pozitivne rezultate na srednji rok.

Napovedana rast

MDS v najnovejši napovedi slovenskemu gospodarstvu ob nižjem izvoznem povpraševanju in nižji industrijski proizvodnji napoveduje 3,4-odstotno rast za leto 2019 in 2,8-odstotno za leto 2020 (napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 znaša 3,1 odstotka), kar je bistveno višje od povprečja držav območja evra. Domače povpraševanje v Sloveniji ostaja ugodno, ­­­­nadaljevanje rasti zaposlenosti in plač bosta spodbujala zasebno potrošnjo, potekajo pa tudi aktivnosti za zagon večjih infrastrukturnih projektov v povezavi z evropskimi sredstvi. V tem kontekstu so predstavniki SB in MDS ocenili, da je Slovenija pomembno izboljšala svoj fiskalni položaj, saj od leta 2017, ko je bil saldo sektorja država uravnotežen, ponovno ustvarja javnofinančni presežek, ki je za leto 2018 ocenjen na 0,7 odstotka BDP, za leto 2019 pa na 0,8 odstotka BDP. Slovenija poleg tega uspešno izpolnjuje pravilo EU o javnem dolgu, ki ga v letu 2019 uspešno in postopno znižuje na 65,4 odstotka BDP. Tudi v prihodnje bo vodilo fiskalne politike zniževanje dolga in ustvarjanje nominalnega presežka, pri čemer bo Slovenija srednjeročni cilj, skladen s pravili EU, predvidoma dosegla v letu 2020. 

Znaten napredek

"Sogovorniki so v okoliščinah, ko se ohlaja globalno gospodarstvo, povečujejo tveganja in nadaljuje ekspanzivna denarna politika, izpostavili pomen ustrezne fiskalne politike in izvajanja strukturnih reform za izboljšanje produktivnosti, poslovnega okolja in dviga potencialne gospodarske rasti. Predstavniki Slovenije so pojasnili, da želi vlada s fiskalno politiko doseči pravo razmerje med javnofinančno stabilnostjo in razvojno naravnanostjo ter blaginjo državljanov, sogovorniki pa so ocenili, da je Slovenija na tem področju naredila znaten napredek," so sporočili z ministrstva. ter dodali, da se je njihova delegacija srečala tudi s predstavniki treh največjih bonitetnih agencij S&P, Fitch in Moody's ter jih med ločenimi sestanki seznanila z gospodarskimi in javnofinančnimi rezultati. "Iz pogovorov izhaja, da so ocene ekonomskega stanja za Slovenijo pozitivne in da sodimo med države, za katere agencije kljub ohlajanju mednarodnega poslovnega okolja ohranjajo pozitivne obete," so še zapisali.