Kako je v tujini?
Na ZZZS pa pravijo, da primerjava Slovenije z drugimi državami Evropske unije (International variations in primary care physician consultation time: a systematic review of 67 countries) kaže, da je povprečno trajanje obiska pri družinskemu zdravniku krajše kot v Sloveniji v Avstriji (5 minut), Estoniji (9), Nemčiji (7,6), Madžarski (6), Slovaški (4-5), Španiji (7,8) in Veliki Britaniji (8,65 - 9,4). Povprečni obisk, ki je krajši od 13 minut, pa imajo po navedbah zavoda še v Latviji (12), Nizozemski (9,81), Poljski (10,3) in Romuniji (9,2).

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je v teh dneh objavil podatke o tem, koliko dela opravijo v ambulantah družinske medicine. A v sindikatu zdravnikov družinske medicine Praktikum opozarjajo, da so številke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) drugačne, čeprav obe instituciji podatke zbirata iz istega vira.

Po podatkih ZZZS za lansko leto so vse ambulante družinske medicine v letu 2018 obravnavale skupaj 1,634 milijona zavarovanih oseb, 335.000 zavarovanih oseb pa svojega izbranega zdravnika ni obiskalo niti enkrat. Odšteli so dneve dopustov, praznikov in bolniških, podatke preračunali na 220 delovnih dni ter upoštevali, da je pogodbeni delovni čas v ordinaciji 6,5-urni. Ugotovili so, da je zdravnik družinske medicine dnevno v povprečju obravnaval 42 bolnikov, obisk pa je v povprečju trajal 9,3 minute. 

Pri tem so po navedbah ZZZS 45 odstotkov vseh obiskov predstavljali t. i. kratki obiski, ko gre recimo zgolj za predpis ali zaključek bolniške, predpis zdravil za kronične bolnike, tudi zgolj za telefonski ali elektronski posvet. Ob predpostavki, da je tak kratek obisk trajal pet minut, je bil po navedbah zavoda povprečen obisk v ambulanti družinske medicine 13,2 minute. 

Sindikat s številkami NIJZ

A v sindikatu Praktikum opozarjajo, da gre za ocene "z veliko metodološke svobode" in da so ti podatki povsem v neskladju s tem, kar se v resnici opravi v ambulantah družinske medicine. 

Oprli so se na podatke NIJZ za leto 2017, pri čemer izpostavljajo, da NIJZ podatke zbira z namenom, da ugotovi, koliko pregledov se opravi v družinski medicini, ZZZS pa z namenom financiranja, pri čemer ZZZS financira "le omejeno število pregledov, saj je na število pregledov postavil kapico". 

Po podatkih NIJZ je 860 ambulant zdravnikov družinske medicine v letu 2017 opravilo 5,854 milijona fizičnih pregledov bolnikov. Upoštevajoč dopuste, izobraževanja, bolniške in porodniške odsotnosti je zdravnik družinske medicine v povprečju bolnike v ambulanti obravnaval 187 dni, en zdravnik je povprečno opravil 6807 fizičnih obravnav letno oziroma preračunano na dan 36,4. 

Temu so dodali še obiske administrativne narave, ki po oceni NIJZ predstavljajo 35 do 40 obravnav (po oceni ZZZS 40 do 45 odstotkov), ter hišne obiske, ki jih je bilo na posameznega zdravnika na letni ravni 88 oziroma približno dva tedensko. Tako so izračunali, da je povprečen tim družinske medicine dnevno opravil 56 do 66 obravnav, za posamezno obravnavo pa je imel na voljo v povprečju med 5,9 in 6,6 minute. 

Ob predpostavki, da za administrativne obravnave zdravniki porabijo dve uri ordinacijskega časa, in upoštevanju časa za hišne obiske (20 minut dnevno) je po njihovih ugotovitvah zdravnik za fizično obravnavo bolnika v povprečju imel na voljo 6,9 minute. 

Ob tem pa v sindikatu Praktikum opozarjajo, da se je spremenila zahtevnost obravnave. Število financiranih timov družinske medicine se je od leta 2011 do leta 2017 povečalo zgolj za štiri odstotke. V istem obdobju se je število starostnikov nad 65 let povišalo za 20 odstotkov, medicinska veda je napredovala, tako da se opravlja več storitev na sekundarni ravni, in povečala se je količina dela z računalnikom.